Fri flyt av billig arbeidskraft?

Intervju med Ingjald Gaare og Kenneth Fuglemsmo

Til innholdslista for akp.no nr 4, 2004 ||| Til AKP si heimeside


(Ingjald Gaare (58), murer og styremedlem i LO i Trondheim. Medlem av AKP. Kenneth Fuglemsmo (21), malerlærling og leder av Trondheim Rød Ungdom. Medlem av AKPs sentralstyre.)

1. mai i år utvides EU med ti nye medlemsland. De fleste av disse har lønnsnivå og velferd langt under snittet i EU og Norge. Mange frykter kraftige forverringer av lønns- og arbeidsvilkår, når billig og uorganisert arbeidskraft får flyte fritt fra "øst" til "vest". akp.no har møtt Ingjald Gaare og Kenneth Fuglemsmo.

akp.no: Hva er motivene for "østutvidelsen"?

- For å sette det på spissen, er østutvidelsen virkeliggjøringa av tyskernes visjon om "Lebensraum nach Osten", sier Ingjald Gaare. Det dreier seg om kapitalens behov for å utvide markedet og tilgangen av billig arbeidskraft. Rein og skjær imperialistisk ekspansjon. I tillegg ønsker borgerskapet mer mobil arbeidskraft. Sammenlikna med USA er ikke EU-arbeiderne fleksible nok for kapitalen.

- Den østeuropeiske arbeidskrafta vil bli brukt som ei brekkstang mot den vestlige arbeiderklassens lønns- og arbeidsvilkår, tilføyer Kenneth Fuglemsmo. Det sier seg sjøl at en arbeider fra Estland som jobber for 50 kr timen, er ettertrakta for kapitalistene. Dette vil øke presset også på norske lønninger.

akp.no: Er ikke slike argumenter bygd på snever nasjonalisme og egoisme?

- Jeg kan ikke skjønne at det er feil å forsvare de godene som arbeiderklassen har kjempa fram, sier Ingjald. Arbeiderklassens stilling blir ikke bedre av at norske arbeidsfolk går ned i lønn. Det er uansett kapitalen som tjener på dette, og om lønna i Europa jevnes ut på et lavt nivå, finnes det alltid fattigere land å konkurrere med. Arbeidskjøperne vil alltid hevde at lønna er for høy.

Rasisme?

akp.no: Noen vil kanskje sette dere i bås med rasister og innvandringsmotstandere?

- Innvandring er ikke problemet, svarer Kenneth. AKP og Rød Ungdom har aldri vært negativ til innvandring i seg sjøl. At folk fra andre land kommer for å få et bedre liv, er flott. Norge må også åpne grensene for folk på flukt.

- Men kapitalen bruker arbeidsinnvandringa som våpen mot arbeidsfolk, sier Ingjald. Det er norske arbeidere og den norske arbeiderbevegelsen nødt til å slåss mot. Vi ønsker utenlandske arbeidere hjertelig velkommen, men vi krever ordna forhold og at de får tarifflønn.

akp.no: Er ikke løsninga da å fagorganisere de utenlandske arbeiderne?

- Det høres fint ut, men dette vil jo ødelegge deres "konkurransefortrinn". Og 50 norske kroner er fortsatt ei høy timelønn, sammenlikna med forholda i for eksempel Estland, fortsetter Ingjald. Og norske regler gjør at arbeiderne i mange tilfeller har felles interesse med arbeidskjøperen om å holde den lave lønna skjult. Hvis et firma bryter bestemmelsene som gjelder i arbeidslivet, blir nemlig utenlandske ansatte sendt ut av landet. De er knytta til kapitalisten sin, sånn som livegne var knytta til adelen før.

Sosial dumping

akp.no: Hvordan skal vi kjempe mot dette?

- Både Nei til EU og deler av fagbevegelsen har jobba aktivt med å undersøke hva østutvidelsen vil innebære. I kampen mot sosial dumping har LO ei liste med krav til staten, forteller Ingjald. Det er stort sett gode krav, som dreier seg om kontrollmuligheter og rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkåra i bedriftene.

- Jeg trur den eneste varige løsninga til folkets beste, er å innføre sosialisme, sier Kenneth. Kapitalismens innebygde problemer og umenneskelighet, lar seg ikke fjerne varig med små endringer. Det burde være tydelig for alle, nå når de vestlige velferdsstatene bygges ned igjen. Vi trenger et samfunn hvor profitt ikke er målsetningen for produksjonen, men det får vi ikke uten kamp!