Støtt palestinerne!

av Arnljot Ask og Ingrid Baltzersen

Til innholdslista for akp.no nr 3, 2004 ||| Til AKP si heimeside


Drapet på Hamas-lederen sjeik Ahmed Yassin kom samtidig med at Ariel Sharon fikk fullmakt til å fullføre sin separasjonsplan og fysisk plassere palestinerne i reservater. Sionistlederen ga personlig klarsignalet til likvidering av Hamas-lederen og dermed slutt på forhandlingene og full krig mot palestinerne.

Israels henvisning til sjølmordsaksjonene i havnebyen Ashdod var bare påskuddet Sharon trengte for å sette i gang den opptrappinga av krigen vi nå ser. Tilsynelatende har Sharon den siste tida gitt palestinerne noen konsesjoner og har vært "hard" mot sine egne, ved å gå inn for at noen av de isralske bosettingene på palestinsk jord skal fjernes. Men dette har ikke vært annet enn en militær hærførers logiske disposisjoner for plassering av styrkene. De som skal flytte på seg, er bare slike som muren ville stenge inne sammen med palestinerne. Sjøl om det fortsatt er stor opposisjon i Knesset mot denne flyttinga, så slår Sharon bare lakonisk fast at de ikke kan regne med å få noen beskyttelse hvis de vil bo der inne i fiendeland. Han regner da med at de ikke vil ha annet valg enn å flytte over til de områdene hvor han trenger dem mest.

Tida framover nå vil kreve enda mer av oss palestinavenner. Vi må forsterke presset på vår egen regjering om å ta stilling og konkret motarbeide okkupasjonspolitikken til Israel. Petersen og Jagland sin sterke kritikk av drapet på sjeik Yassin skulle bare mangle. Men det å oppfordre partene om å komme tilbake til forhandlingsbordet, uten at det brukes pressmidler mot Israel, er null verdt og i realiteten å la slakteren Sharon få det som han vil. Norge må varsle sanksjoner, som full handelsboikott av Israel, dersom landet fullfører muren og gjennomfører sin separasjonsplan. Slik situasjonen nå er, vil kravet om full israelsk tilbaketrekking fra alle okkuperte områder siden 1967-krigen, slik FN-resolusjonene krever, være et minstemål, som det må settes makt bak.

Ellers må vi styrke opinionsarbeidet vårt på alle plan, gjennom de organisasjonene vi har innflytelse i og som enkeltpersoner. Vi oppfordrer spesielt til å støtte opp om det politiske og praktiske støttearbeidet som Palestinakomiteen driver.


Landsmøte i Palestinakomiteen

Palestinakomiteen i Norge avholdt sitt 25. landsmøte 20.-21. mars 2004. Landsmøtet valgte Øyvind Sagedal til ny leder. Han er sogneprest i Øyer. Les mer på www.palestinakomiteen.no.

Landsstyret i Palestinakomiteen

Bildet viser det nye landsstyret. Lederen var dessverre ikke til stede da bildet blei tatt.
Foto: Rolv Rynning Hanssen