- For meg kan folk gjerne gå
med et gresskar på hodet!

Intervju med Ana López Taylor ved Jorun Gulbrandsen

Til innholdslista for akp.no nr 2, 2004 ||| Til AKP si heimeside


"Vi trenger en forandring i den norske mentaliteten. Det stilles hele tida krav om at vi med utenlandsk bakgrunn skal tilpasse oss. Men trenger ikke det norske samfunnet å tilpasse seg?"

Ana López Taylor sier dette, flyktning fra Uruguay hvor hun satt flere år i fengsel fordi hun som rød, revolusjonær kvinne var med i kampen mot diktaturet på 1970-tallet.

- I mitt land er det mange slags folk. Uruguay er bygd av folk fra hele verden. Indianerne ble utrydda av de spanske kolonistene. Så kom armenere, tyrkere, libanesere, katolikker, slavere, jøder, flere. I 1875 ble det innført gratis, obligatorisk og ikke-religiøs skole. Stat og kirke var skilt, for hvorfor skulle én religion ha forrang? Her i Norge har vi fortsatt statsreligion. Og så blir det en diskusjon om jenter skal kunne gå med hijab ... For meg kan folk gå med et gresskar på hodet! Eller ringer i nesa og piggsveis. Det viktige er om folk gjør jobben sin skikkelig, om de oppfører seg ordentlig mot hverandre.

Hijab

- Er hijab helt greit for deg?

- Jeg har spurt unge jenter jeg kjenner. Noen som går med hijab eller som kunne ha gjort det. Det er forskjell fra gruppe til gruppe, familie til familie, hvor stor vekt de legger på skautet. Jeg har ikke truffet noen som er tvunget, det ser ut som om det vanligste er at jentene bestemmer det sjøl. Hva du har lært, er nokså avgjørende. For noen mennesker berører hijab noe intimt. Jeg husker at da jeg kom til Norge, syntes jeg det var helt forferdelig å gå i offentlig bad, svømmebasseng. I Uruguay dusja vi en og en, sjøl om det bare var kvinner i badet. Vi gjorde det ikke sammen som i Norge. For noen kvinner vil det være en invadering av det private å ta av dem skautet med makt. Jeg synes ellers at det er modig av jenter å gå med hijab selv om mange ser ned på dem for det.

Dialog eller kontroll?

- Du har skrevet en artikkel om boka til Hege Storhaug i tidsskriftet Røde Fane (boka Feminin integrering - utfordringer i et fleretnisk samfunn). Storhaug tilhører en kontrolltradisjon?

- Ja, Storhaug vil ha kontroll og straff. "Dialog løser ingen problemer," sier hun og vil ha en egen aldersgrense for å gifte seg på 24 år for folk med utenlandsk bakgrunn. Hun vil ha tvang mot hijab i skolen og kontroll av jenters kjønnsorganer for å se om de er utsatt for kjønnslemlestelse. Hege Storhaugs tiltak likner til forveksling Fremskrittspartiets tiltak. Når det snakkes om integrering av kvinner, handler det ofte bare om kvinnene som mor og hustru. Men integrering handler også om økonomisk selvstendighet og rett til utdanning. Samtidig må vi huske at det er flere ting som er viktig, - å kunne norsk godt betyr faktisk ikke alt. Vi må ikke miste det menneskelige perspektivet. Du er jo en person også om du ikke kan norsk eller har en jobb.

- Hva må gjøres?

- Mange innvandrere blir ikke sett som mennesker. De norske må åpne hjertet sitt! De må gå over dørterskelen sammen med innvandrerne. Begge må forandre seg.

Møteplasser

- Hvordan skal man få slutt på slike overgrep som kjønnslemlestelse?

- Vi må ha mot, et klart budskap, håp og tillit. Jeg har møtt jenter og kvinner fra mange land. Det er naturligvis ikke det første du spør noen om - hvordan er det med kjønnsorganet ditt. Vi trenger møteplasser, det er det viktigste, der vi kan treffe hverandre, bli kjent, ha gjensidig tillit. Det er jentene selv som skal få støtte til å gå i spissen mot denne skadelige, tradisjonsbestemte praksisen. I fellesskap skal vi skape mulighetene til forandringer.

- Du jobber som kulturveileder?

- Ja, og som miljøterapeut. Jeg studerte menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering ved Høyskolen i Buskerud, og jobber i en ungdomsklubb.

- Er det en slik møteplass du snakker om?

- Ja, akkurat. Det er en ungdomsklubb for alle i bydelen. For å få med innvandrerjenter startet vi en egen klubb for dem en dag i uka. Jeg snakket med foreldrene, med skolene, med foreninger. Så begynte noen å komme. Så kom flere. De fleste går nå også på den ungdomsklubben hvor alle går. Der kan du se jenter med hijab og olabukse danse, fulle av sjøltillit foran alle guttene. Det er samtidig jenter uten hijab - som bare vil danse på jenteklubben.

Dette er en møteplass for alle ungdommer, de treffer hverandre og har det hyggelig. Men det er en møteplass for ungdom og voksne også. Vi hadde helsesøster som hadde et eget møte med bare jentene, det var helt åpent og veldig fint. Ungdommen er aktiv. Da Chippendales, de mannlige stripperne, hadde oppvisning på Ibsenhuset, var noen fra jenteklubben på showet. Det var store diskusjoner mellom jentene, før og etter: om kroppen, seksualitet, ytringsfrihet og lignende. For noen var det slutt med begeistring: - Vise fram kroppen for penger, attpåtil med truser som amerikanske flagg - æsj!

En jobb å gjøre her

- Du er aktiv i det norske samfunnet. Du var representant for RV i Kongsberg, du er aktiv der du bor nå, du skriver, taler og organiserer. Hvorfor?

- Jeg har vokst opp i en aktiv, radikal middelklassefamilie i Uruguay hvor foreldrene mine tok parti for de fattigste i samfunnet. Etter fengselsoppholdet flyktet jeg fra landet, og her i Norge var jeg til å begynne med mest opptatt av å jobbe for solidaritet med folket i Uruguay. Men etter hvert som jeg ble mer kjent med det norske samfunnet, skjønte jeg at det var en jobb å gjøre her også. Det er lett å privatisere her i Norge, for mange kan betale litt. Litt for en skole, litt for en lege. Så aksepterer vi privatisering nesten umerkelig. På lengre sikt skapes større klasseforskjeller. I Uruguay kan en riking plassere et hotell midt på stranda hvis han vil. Han har all makt. Slikt må ikke skje her.

- Du treffer revolusjonære over alt?

- De samme tankene er alle steder. Om at kapialismen må vekk. At folket skal bestemme. I Brasil organiserer folk seg i slummen. Breddefronten har vokst i hele Uruguay. Det er håp. Det mister vi litt av syne her i Norge av og til.

Vi vil ha mangfold!

- Venstresida i Norge?

- Av og til bruker vi mer tid på krangle mot hverandre enn å slåss mot overklassen. Til og med i fengslet gjorde vi det: Hvem er best? Hvem gjør mest? Men når skal vi slutte med det? Vi hadde nylig en markering mot rasisme i Grenland, hvor jeg bor. Det kom så mange ungdommer. Hele spekteret. Noen med palestinaskjerf, det var folk med og uten hår, hijab, dress eller vanlig klær - alle slags ungdommer. Det er det vi vil ha i Norge - mangfold!


Hege Storhaug

"Hege Storhaug forurenser og øker avstanden." Dette er overskriften på en artikkel Ana López Taylor har i tidsskriftet Røde Fane, hvor hun bl.a. sier: "Det er utrolig mange nordmenn som hele tiden føler en overdreven 'opplysningsplikt' overfor oss innvandrere." Les hele teksten her.

Du kan abonnere på Røde Fane for 200 kroner i året.

Uruguay

Land i Sør-Amerika med liberal tradisjon, brutt av militærdiktatur fra 1973 til 1985. Sivile regjeringer etter dette, men likevel vanskelig for revolusjonære til langt ut på 90-tallet. Privatisering og nedlegging av offentlig virksomhet er dominerende. I de siste åra har det vært stadige demonstrasjoner og streiker mot den nyliberalistiske politikken. Les mer her.