Tenk deg ...
en verden uten vold mot kvinner

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Plakat for Fokus-kampanjen

Internasjonal kampanje mot vold mot kvinner 25. november til 10. desember.

Organisasjonen FOKUS, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, forteller: "Den 25. november hvert år starter en internasjonal 16 dagers kampanje mot vold mot kvinner. Kampanja og dagen ble først introdusert av kvinner i Latin-Amerika, men har nå spredd seg slik at kvinneorganisasjoner over hele verden bruker den til å sette fokus på den volden kvinner er utsatt for verden over. FN erklærte 25. november som en internasjonal dag i 2000."

I Norge vil det bli arrangert møter, stands og fakkeltog. Se hvor og når dette skal skje på www.fokuskvinner.no. Slagordet for årets norske kampanje er Tenk deg en verden uten vold mot kvinner. Med slagordet ønsker kvinneorganisasjoner i Norge å vise at på tross av alvoret i temaet har kvinneorganisasjonen tro på endringer og en visjon om en verden uten vold. Kampanjen er et bidrag til at visjonen kan bli virkelig.

FOKUS har plakat og annet materiell. Ta kontakt! Telefon: 23 01 03 00.