Trondheimskonferansen 2004:

"Samling for felles kamp
for arbeid og faglige rettigheter"

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Tid: 23.-25. januar 2004 Sted: Radisson SAS Royal Garden Hotell i Trondheim.

Hovedtemaene på Trondheims-konferansen vil være:

Tidligere Trondheimskonferanser har hvert år samlet 150-220 tillitsvalgte fra hele landet. Hvert år er ca. 90 fagforeninger og 8-10 større LO-avdelinger representert.

Konferansen er åpen for alle, ikke bare tillitsvalgte. Er du interessert i flere opplysninger, kontakt LO i Trondheim, telefon 73 52 76 96.