Riv muren!

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside

The Anti-Apartheid Wall Campaign


Fra aksjonen Riv muren!

Søndag 9. november ble en tre meter høy "mur" på Egertorget i Oslo revet. Den symboliserte muren som Israel bygger. Israel har siden juni 2002 bygget et 15 mil langt nettverk av betongmur og elektriske gjerder inne på palestinsk jord. Muren gjerder inne tusenvis av palestinere. Bønder blir fordrevet fra jorda si. Barn og voksne kommer seg ikke til skole eller arbeid. Flere landsbyer har mistet vannkildene sine. Muren og gjerdene strider mot menneskerettighetene og folkeretten som forbyr en okkupant å annektere jorda den okkuperer. FNs generalforsamling har fordømt byggingen av muren.

Det var 300 mennesker til stede for å fordømme muren. Kåre Willoch, tidligere statsminister, Ingunn Yssen, internasjonal leder i LO og Marit Skjeggestad, kapellan i Ris menighet, holdt taler. Et stort hull ble revet i "muren", folk gikk igjennom og rev etter hvert hele byggverket.