Sinna dame!

Anne Karin Bråten intervjua av akp.no

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


- Jeg skal si deg hvordan magan min opplever det: Sinna! Jeg er så sinna! Fordi vi blir tråkka på.

Anne Karin Bråten er fagforeningsleder for produksjonsarbeiderne i Alpharma, en farmasøytisk bedrift. Bakgrunnen for raseriet hennes er flerfoldig. Men det som opprører henne aller mest, er at regjeringa i statsbudsjettet foreslo å fjerne AFP (avtalefesta pensjon). I og med budsjettforliket med Ap er forslaget inntil videre trukket, men det lever videre i komiteer og partiprogram. Fortsatt årvåkent forsvar er nødvendig. Anne Karin Bråten

- Vi har jobba i titalls år for å få til en slik ordning. Så trengs det bare et statsbudsjett fra en tuslete høyreregjering å fjerne den. Eldre, slitne arbeidstakere skulle kunne få en verdig utgang fra arbeidslivet. I vår lokale avtale kan folk som mener de trenger det, søke om å få gå av med pensjon når de er 62 år med 60 % lønn, dersom de har 30 års opptjening i en pensjonsordning. Det vil si, det må søkes på grunnlag av helt bestemte kriterier.

- Ble det et renn av folk?

- Tvert imot. På vår bedrift førte ordninga til at folk stod lenger i arbeid. Jeg tror det var fordi de visste at de hadde trygghet: Kunne prøve litt til, jobbe litt kortere dager, kunne likevel gå av før en ble helt sjuk.

- Men for å få full opptjening i Folketrygden må du ha jobba i 40 år.

- Ja, og derfor er avtalen om lokale overbygninger til AFP så viktig for kvinner! På grunn av omsorgsarbeid er det mange av dem som aldri får 40 år. 30 år i bedriften er mer realistisk.

Hykleri

- Det er ikke mange som har AFP?

- Nei, det er veldig få. Det er strenge kriterier. Men noen tror kanskje at dette handler om frynsegoder og generøse gaver. Slik er det virkelig ikke. Det handler om små tillegg til småfolk i industrien. I bedriften har vi avstått fra lønnstillegg for å få det til. Det handlet om lusne 7 millioner kroner på statsbudsjettet! Dette dreier seg ikke om penger. Det dreier seg om å tråkke på folk. Det er smålig! Sjøl nekter de seg ingenting!

- Men er ikke Høyre og FrP vel-dig opptatt av at avtaler på bedriftene skal erstatte lovene?

- Ja, er det ikke hyklersk? De framhever de lokale avtalene. Vi har laget lokale avtaler. Hele AFP-ordninga er undertegnet av alle parter og skal gjelde fram til 2007. Så kom regjeringa og FrP og ville fjerne våre avtaler i en liten statsbudsjettbehandling.

- FrP? Er ikke de det nye arbeiderpartiet? Stemmer ikke 40 % av LO-medlemmene FrP?

- FrP er ikke noe arbeiderparti. De har vært imot AFP fra første dag! De vil fjerne hele ordninga! Hvorfor? Fordi de er imot kollektive avtaler generelt! De er ekstremt individualistiske og liberalistiske, de mener den enkelte arbeidstaker skal gjøre avtaler med sjefen. Hallo, fagorganiserte! Få øynene opp for dette partiet!

- Du sa 7 millioner kroner. Det virker utrolig lite.

- Det er så lite. Sammenlikn med stortingsrepresentantene. Sjøl nekter de seg ingenting. De passer på de fete ordningene sine. Siden de er så imot alt som går utover Folketrygden, kunne de jo gå inn for det samme for seg sjøl! Et krav fra fagbevegelsen kan godt være: Folketrygd til stortingsrepresentanter! Spis deres egen kake!

Mange angrep

- Det skjer mye på en gang nå.

- Det hagler med angrep. De angriper vår beskyttelse mot for mye overtidsarbeid. Normalarbeidsdagen vil de ha vekk, det skal bli normalt å jobbe til alle døgnets tider. Midlertidige ansettelser skal bli en normal tilstand. Og så angrepene på AFP. Alt dette er angrep på fagbevegelsen, på demokratiet, på flere viktige prinsipper. Jeg tror overklassen, arbeidsgiverne og høyresida vil teste hvor langt de kan drive oss. En prøveballong. Derfor må vi slå tilbake alt.

- ALT?

- Alt. Først må vi få regjeringa til å trekke seg på AFP også i framtida. Vi må slåss for å forsvare arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid, normalarbeidsdagen og midlertidige ansettelser. Men vi må ikke stole på lovene lenger. Sjøl om heller ikke tariffavtalene er noen garanti, må vi likevel få disse tingene inn i dem.

- Hva må gjøres?

- Informasjon og diskusjon blant alle medlemmer! Her er det bare å forberede seg på harde tak i tida framover.


Fakta:

Lønna til en stortingsrepresentant: 545.000 per år.

Tjenestereiser, og hjemreiser i helgene for pendlere, dekkes fullt ut. Årskort/frikort for innenlands reiser med tog og statsstøttede transportselskap - buss, båt og ferge. Flyreiser innenlands dekkes. Mange andre utgifter dekkes også. Full alderspensjon oppnås etter 12 års funksjonstid og utgjør 66 % av den gjeldende faste godtgjørelse, for tida 359.700 kr.

Stortingets budsjett for 2003: Godtgjørelse og diett: 95.607.000 kr - lønnsutgifter: 183.903.000 kr