Feministseier i retten

Intervju med Trude Koksvik Nilsen

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Trude Koksvik Nilsen fikk bot for å ha "hindret politiets arbeid". Hun nekta å betale bota på 3.000 kroner og var sin egen advokat i rettssaken i Bergen i september. Nå slipper hun å betale. Hun vant!

Trude Koksvik Nilsen

- Hva skjedde?

- Thomas Hansen i Bergen, som kaller seg "Rocco", skulle ha pornomesse på utestedet Exodus. I byen vår har mange aksjonert hver gang noen har forsøkt seg med strippeklubber og "sexmesser", og det har holdt slike profittører unna. Vi vil at det skal fortsette slik. Et allmøte vedtok å lage en gatefest ved Exodus. Med "cheerleaders", mye pynt og moro, grilling, fotball og musikk. Da strippeshow-gjestene begynte å komme, ropte vi slagord, viste paroler, fløyta og bråka, men sperra ikke døra. Dørvaktene var ubehagelige. De hissa opp gjestene, noen var fulle tjueåringer. En gjest slo meg i ansiktet. Noen gjester snudde.

Farlig dørvakt

- Så kom politiet?

- Ja, jeg fortalte dem at dørvaktene oppførte seg dårlig. Politiet venta om lag en time før de taua noen. På begynnelsen løp de mest rundt som forvirra høns, trakk ut enkeltdemonstranter som de kjefta på, osv. Så begynte de å stappe folk inn i politibilene. Jeg løp bort og ville vite hva dette var for noe, da tok de meg også. Sju arresterte var vi. Politiet sa til noen at de ville redde oss fra dørvaktfaren. Men faren tok de altså ikke med seg!

- Hvorfor fikk du da bot?

- For å "hindre politiets arbeid". Jeg hadde angivelig skubba en politimann til side og forsøkt å trenge meg inn i arrestrommet i politibilen. Jeg vedtok ikke bota og fikk innkalling til retten. Da jeg ringte og spurte om advokat og slikt, sa de at jeg ikke hadde krav på fri rettshjelp.

Svartkledd dommer

- Da ville du klare det sjøl?

- Ja, og jeg innkalte vitner. Jeg skulle også holde avslutningsprosedyre. Jeg måtte reise meg og sitte slik og sånn, og si "ærede rett". Dommeren var ei dame, hun var hyggelig. Det betydde mye. Politiet (aktor) sa at vi hadde vært svartkledde. "Jeg er også svartkledd," sa dommeren ...

- Politiet mente du ønska å bli arrestert?

- Dommeren spurte hvorfor politiet trodde at jeg forsøkte å trenge meg inn i politibilen. De svarte at det var for å få status i demonstrantmiljøet. Det er helt tåpelig. Politiet hadde en dårlig sak. Jeg la vekt på at det var kaotisk på stedet, og at politiet ikke hadde kontroll, og det innrømma de. Jeg sa at de tok feil folk, det var dørvaktene som oppførte seg dårlig, og til det hadde ikke politiet motargumenter. Men de sa at jeg hadde drevet med "skubbing", og dette måtte de ta alvorlig "av individpreventive hensyn".

- Men du henviste til ytringsfriheten?

- Ja, jeg sa at det er viktig å bruke demonstrasjons- og ytringsfriheten. De som ikke har råd til å eie aviser og tv-stasjoner, er henvist til å si meninga si på gata. Den retten må forsvares! Bøter skremmer folk vekk fra å være aktive.

Puls i 300

- Var du ikke redd når du var din egen forsvarer?

- Jo. Jeg hadde puls i 300. Det var grusomt, jeg ble utslitt. Men jeg var også veldig stolt av at jeg våget å gjøre det. Jeg lærte mye.

- Er du spesielt modig?

- Jeg har ikke autoritetsangst, snarere tvert imot. Og jeg er flink til å snakke for meg. Kanskje andre hadde blitt dømt i en liknende sak hvis de ikke klarte å forsvare seg sjøl. Det er veldig personavhengig. Det er ganske skummelt at vi har et rettssystem der utfallet av en sak er avhengig om den som er tiltalt er flink til å ordlegge seg eller ikke! Men jeg synes folk skal prøve. Ta med vennene på råd og som støtte!

- Hvorfor hadde du ikke krav på advokat?

- Fordi jeg kunne løst saka ved å betale bota ...

Trude legger til:

- Ved å stanse strippeklubber og bordeller har vi kanskje hindra flere tilfeller av vold mot kvinner. Jeg jobber på et krisesenter og ser resultatene av menns vold. Vi demonstrerer ikke for moro skyld, sjøl om politiet forsøker å framstille det slik (svarte klær = yrkes-demonstranter osv). Vi er mot vold. Vi er mot fornedring av kvinner. Derfor demonstrerer vi.


Trude Koksvik Nilsen er 23 år. Medlem av Rød Ungdom og Ottar. Student, med deltidsjobb på krisesenter