Kjære leser!

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Det har vært en het sommer og høst, i alle fall for mange AKPere som har fått føle vreden til professor Bernt Hagtvet, Dagbladet og andre deler av "the establishment". Men vi synes vi har kommet rimelig godt ut av det. Vi har brukt mye krefter på å slå tilbake urimelige angrep på den radikale og revolusjonære bevegelsen. (Har du ikke fulgt debatten, så ta en kikk på nettstedet vårt der det meste er dokumentert.)

Vi er et lite parti med små midler. Vi har ikke statsstøtte, og baserer oss omtrent utelukkende på kontingent, gaver og frivillig innsats. Dette er vår styrke og vår svakhet. Når det kommer angrep som dem i sommer, har vi lite å gå på. Vi må legge mye av det daglige arbeidet til side. Og som vi prøver å vise gjennom denne avisa, driver vi et ganske omfattende arbeid i dagskampen. Det er trist om dette må lide pga professoralt hysteri.

Kontonummeret vårt er: 7874 05 56486. Vi håper du verdsetter det arbeidet vi gjør, og ikke minst sommerens innsats for retten til å være opposisjonell. Du kan også tegne deg for faste bidrag på avtalegirotrekk, eller kjøpe aksjer i Klassekampen som AKP selger til inntekt for partiet (1.000 kroner per aksje). Ta kontakt dersom du er interessert.

Vi vil antyde to bruksområder for penger som måtte komme inn.

Med hilsen
Jorun Gulbrandsen og Asgeir Bell
leder og nestleder