- Nei til okkupasjonen av Irak!

Kalil Ahmed

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Utdrag fra Kalil Ahmeds (fra Irakiske Kurderes Asylsøkerforening og Iraks Arbeiderkommunistiske Parti) appell 25. oktober:

Kalil Ahmed

For hver dag som går forverrer situasjonen til den irakiske befolkningen seg. Ingenting virker som det skal. Samfunnet er i total oppløsning. Mer enn halvparten av befolkningen har mistet sitt livsgrunnlag. Antallet arbeidsløse har økt drastisk, mer enn 60 %. Samfunnets viktige tjenester som vannforsynning, sykehustilbud, skole og elektrisitet er ute av funksjon. Byene er fulle av søppel. Plyndring og kriminalitet bare øker. Kvinner tør ikke gå ut alene lenger. Antall kvinner som blir voldtatt og så drept øker daglig. Terroren er blitt en del av hverdagen. [...]

Hadde vi ikke rett som sa at denne krigen bare er i USAs egen interesse og har ingenting å gjøre med frigjøringen av det irakiske folket? Hadde vi ikke rett i det at USA ikke bringer frihet og demokrati til Irak? Førte ikke denne krigen til mer terrorisme? Ja, vi hadde rett i alt som ble sagt. Dagens situasjon i Irak bare styrker den fronten som klarte å hente millioner av mennesker i gatene over hele verden 15. februar. Fredsprisen skulle blitt tildelt oss [...]

Vi krigsmotstandere sier at nok er nok. Det irakiske folk fortjener en annen fremtid. For å gjøre det, må USA og dets utenlandske og innenlandske allierte vekk. En kraftig politisk bevegelse kan tvinge USA og dets allierte ut av Irak. Det er vårt ansvar å organisere denne bevegelsen. Vi må styrke de sekulære, frihetselskende og rettferdige kreftene som kjemper for et fritt og menneskelig Irak der grunnleggende menneskerettigheter blir anerkjent. Det irakiske folket må få muligheten til å avgjøre sin fremtid, og dette forutsetter at alle okkupasjonsmakter trekker seg ut umiddelbart. Vi krever at den norske regjeringen henter soldatene hjem. Send inn humanitær hjelp og ikke soldater.