- Hent soldatene hjem, Bondevik!

Hind Dakhil

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Denne appellen til statsministeren holdt Hind Dakhil fra Det arabiske Hus på antikrigsmarkeringa i Oslo 25. oktober. (Noe forkorta utgave.)

Hind Dakhil

Hent dem, avkle dem deres militære uniformer, for dette er et symbol for okkupasjon!

Ta av dem deres militærstøvler, for med dem tråkker de på et folks stolthet og vilje. For et stolt folk ydmyker ikke andre folk. Kle dem heller i sivil, og send dem tilbake til Irak med humanitære organisasjoner og hjelpeorganisasjoner.

Irak er blitt en hengemyr for amerikanske soldater. De synker dag for dag ned i en hengemyr av blod, løgn og urettferdighet. Hvorfor vil du at Norge synker sammen med dem? [...]

Jeg er iraker med min bakgrunn. Jeg er norsk med min oppvekst. Jeg er redd for at irakerne, i kampen mot okkupasjonen, jakter på de norske soldater og dreper dem.

Da vil du bli kritisert, herr statsminister. Vi irakere vil bli uglesett i dette land. Din politikk setter meg mellom barken og veden. Jeg tror ikke denne politikken din vil fremme fred i verden. Den følger de amerikanske spor som hittil har påført verden smerter, hat, idioti, kaos og ødeleggelser.

Irak er okkupert på falske premisser. Masseødeleggelsesvåpen? Fare for verdens fred? Kjemiske våpen? Terrorisme? Ingen av disse anklagene ble bevist. Tvert imot ble falske rapporter og forfalskning av dokumenter i USA og England fabrikkert for å legitimere krigen. Bush og Blair er løgnere. Det er de som satte verden i brann og akselererte terrorisme med sine krigshandlinger.

Amerikanerne vil ikke få ro og blir ikke en gang akseptert. Det vil ikke passere en dag uten at en kiste med en amerikansk soldat blir sendt til USA. Hvorfor blander du Norge inn i en sak som ikke gir Norge gunst, herr statsminister. [...]

Hvilken rolle kan Norge spille i denne urettferdige verden? Hør hva en av den nye generasjonens stemmer sier:

Først og fremst: Hent soldatene hjem. Så prøv å erstatte den amerikanske okkupasjonsmakten med FN-styrker. I samarbeid med irakerne og med deres vilje og godkjenning. Og så arbeide hard som fredsfaktor i verden med å rehabilitere FNs rolle med selvstendighet, for FN er i ferd med å bli et ekko for amerikansk utenrikspolitikk og et redskap som legitimerer den amerikanske trussel og krav.

Og så spar vår generasjon for mer krig og hat i verden. Din generasjon bærer ondskapsarven fra Hitlers galskap. Vi vil ikke bære en amerikansk blodig byrde i vår verden, i vår fremtid!