Kvinner er redde i Irak

Jorun Gulbrandsen, leder i AKP

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Så har sivilisasjonen endelig inntatt Bagdad. Eller har den ikke det? Kinoer viser nå pornofilmer, såkalt «hardcore». Hvis dette betyr frihet - hvem går den ut over?

Pornoen handler ikke først og fremst om å skildre seksualitet. Hadde den gjort det, hadde det vært enkelt å være tilhenger. Porno lyver om seksualitet. Porno framstiller kvinner stykkevis og delt hvor de ulike kroppsdelene er der for å tilfredsstille menn. Kvinnene i pornoen er virkelige mennesker som utsettes for virkelige voldelige handlinger.

Kvinnene utsettes for vold på flere måter. I Irak er USA (og Storbritannia) okkupantmakter. Som sådan er de forplikta etter internasjonal lov å trygge befolkninga (nokså ironisk, ettersom de har bomba folket, men slik er lovene). Sikkerheten er ødelagt. Kvinnene har fått en forferdelig situasjon. De har det verre enn under Saddam Hussein. Organisasjonen "For kvinners frihet i Irak" forteller at mer enn 400 irakiske kvinner er blitt kidnappet, voldtatt og i noen tilfeller solgt i landet som er blitt lovløst etter Husseins fall. Volden er en daglig hendelse, spesielt i Bagdads gater, uten at de amerikanske soldatene bryr seg det aller minste. Fra det øyeblikket ei kvinne går ut på gata, er hun et umiddelbart mål for ydmykelse og seksuell trakassering.

Menneskerettsbrudd

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch har nylig undersøkt kvinnenes situasjon og sier at mange kvinner tør ikke gå ut, tør ikke søke jobb, jenter tør ikke gå på skolen. Human Rights Watch har laget en rapport med mange eksempler. Her er to av dem:

Jente, 9 år, ble brutalt voldtatt av en mann som fanget henne i trappa i leiegården der hun bor, midt på dagen 22. mai. Et sjukehus nekta å behandle henne, og et rettsmedisinsk institutt nekta å undersøke henne fordi hun ikke hadde en offisiell henvisning.

Jente, 15 år, flykta fra et hus i Bagdad hvor hun hadde vært holdt som fange med sine to søstre og sju andre barn. Hun var ikke blitt voldtatt, men det var hennes søster. Hun trodde at fangevokterne hennes hadde tenke å selge henne og de andre barna til "traffickers" (menneskehandlere). Saka hennes ble rapportert til det amerikanske militærpolitiet, men det irakiske politiet ville ikke engang ta imot forklaringa hennes.

Det finnes mange, mange eksempler på hvordan kvinner i alle aldre er blitt utsatt for bortførelser, gjengvoldtekter og annen mishandling. Ut med okkupantene! La det irakiske folket ta ansvaret for sitt eget land og sin egen sikkerhet.