Vellykka "Kvinner på tvers"!

Til innhaldslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Den 20. og 21. september ble den tiende konferansen Kvinner på tvers holdt i Oslo.

Hundreogførti kvinner og noen menn var til stede fra foreninger og forbund som Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Norsk kabin-forening, Utdanningsforbundet, Nei til EU, Fellesorganisasjonen i flere fylker, Jern og Metall Oslo, Kvinnefronten og Ottar, El- og IT-for bundet, Kvinneuniversitetet, Nopef, Oslo Grafiske kvinneklubb, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund Oslo og Skolenes Landsforbund.

På deltakernes bord lå det et flott blad som bare var noen timer gammelt. Det er skrevet av Siri Jensen for Kvinner på tvers og inneholder artikler om kvinnelønnskampen og kampen for sekstimersdagen, erfaringer med samarbeidet "på tvers" av meninger og organisasjoner, intervjuer med kvinner som har vært sentrale i ulike kamper, forholdet mellom kjønn og klasse og mye mer!

Bladet eller heftet er i A4-format med 64 sider. Det kunne godt vært trykt som ei bok på 120 sider, og hadde kanskje fått mer prestisje, men til gjengjeld blitt mye dyrere. Så benytt anledninga! Bladet er noe alle må ha som er opptatt av hva som skjer i arbeiderklassen.

Bladet kan bestilles fra

Kvinner på tvers
c/o Norsk Sykepleierforbund, Oslo,
boks 539 Sentrum, 0104 Oslo
E-post: oslo krøll sykepleierforbundet.no

Betaling til kontonr. 7068.05.16675
Pris: 50 kroner
Ved bestilling av mer enn 100 hefter er prisen 40 kroner per hefte + porto