By oss ikke noe smått!

Til innhaldslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Skammen
klistrer seg til ofrene
den som blir slått
har forbrutt seg
blodet som renner fra sårene
er ureint
den misbrukte kroppen skyldig.
Skammen
klistrer seg til ofrene
hundreår etter tiår
tusenår etter hundreår
tar dette aldri slutt?

Søstre, kamerater, kvinner
nå flør sinnet vårt
flør og flør
opp fra det innerste mørket i oss
river med seg den glødende asken
fra alle bålene
river med seg slagene, skrikene
støvletrampene mot hjertet
de utbrukte, ulevde livene uten tall
som det ikke finnes trøst for.

Sinnet flør og flør
det er vår veldige gave til verden
sammen med kjærligheten
den aldri gjengjeldte
som fikk det for trangt
i en manns bryst
nå gir vi den til hverandre
og til denne jorda
med menneskene som bor her
svarte, hvite, gule, brune
til reinkalvene
ubeskyttet under våryret
til havet som puster så tungt
og til navnløse, usette blomster
djupt i indianernes jungel.

By oss ikke noe smått
noe halvt
Be oss ikke ta til takke!
Vi kommer her
med gløden fra alle bålene i oss
svien fra alle slagene
og støvletrampene mot hjertet
med sulten i de ulevde livene
og den forferdelige heten
i vår aldri gjengjeldte kjærlighet.
Stå ikke i veien for oss
når vi kommer for å vende jorda
med voldsomme spatak
når vi kommer for å dyrke den
på vårt vis.
Stå ikke i veien for oss
for vi eier morgendagen!

By oss ikke noe smått!

Diktet er skrevet av Kjersti Ericsson da hun var leder av AKP. Det stod første gang i boka Søstre! Kamerater! fra 1987, og siden i diktsamlinga By oss ikke noe smått som kom på Oktober i 1988.

Kapitalismen gir det store flertallet av menneskene trange kår både når det gjelder forholdet mellom mennesker på det helt nære planet og når det gjelder livsbetingelsene på planeten vår. Dagens økonomiske orden fører til at mange millioner mennesker dør hvert år.

Men det finnes opprør, og det finnes muligheter. WTO-forhandlingene i Cancun gikk nylig i stå fordi landene i Sør ikke ville finne seg i diktatet fra de rike. Våre svenske naboer sa NEI til euroen. I vårt eget land stilles spørsmålet: Finnes det noe alternativ til markedsliberalismen?

I dette nummeret av akp.no forsøker vi å svare på det. Johan Petter Andresen, en arbeider som studerer kapitalismen på fritida, forteller i et intervju hvorfor kapitalismen ikke kan kvitte seg med sine kriser og hvorfor sosialismen har gode forutsetninger for å lykkes i dag.

Så når kvinnene i verden går i spissen for å endre verden, sier de kanskje:

Stå ikke i veien for oss
når vi kommer for å vende jorda
med voldsomme spatak
når vi kommer for å dyrke den
på vårt vis.
Stå ikke i veien for oss
for vi eier morgendagen!