Standardverk?

Lars Borgersrud, historiker

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


I kjølvannet av «Hagtvet-debatten» foreslo redaktøren av Dag og Tid, Svein Gjerdåker, at Kommunismens svarte bok utgis på norsk. Noen trykker boka til sitt bryst. Den er også møtt med mye kritikk fra mange hold. Historikeren Lars Borgersrud skrev denne kommentaren i Dag og Tid.

Redaktør Svein Gjerdåker utroper i Dag og Tid 30. august boka The Black Book of Communism av Stéphane Curtoise (red) til "standardverket om dei kommunistiske ugjerningane i det 20. århundret". Han klager over at den knapt er kjent her hjemme og etterlyser utgiving på norsk og bokmelding i tidsskrifter. Odd-Bjørn Fure, som og er intervjuet, uttaler seg i liknende baner, selv om han og omtaler forordet i boka som "en blanding av vitskap og ideologisk krosstog".

Få kilder

Boka er på over 800 sider, med få henvisninger til kilder. Derfor er det et stort prosjekt å vurdere mengden av opplysninger som den bringer. Jeg skal ikke forsøke å gi meg inn på det. Men det eneste forfatterne skriver om norske forhold er lett å vurdere. Det dreier seg om hendinger i det norske kommunistpartiet under partioppgjøret i 1949, som er beskrevet i kapittelet "The Comintern in action" av Curtoise selv og Jean-Louis Panné på side 332-333.

Framstillingen i boka er som følger: NKPs generalsekretær Peder Furubotn, som hadde "unnsluppet utrenskninger" i Moskva "ved å flykte til Norge i 1938", ble i 1949 beskyldt av en "sovjetagent ved navn Strand Johansen" for titoisme og deretter kastet ut av partikontorene med våpenmakt. Så "barrikaderte Furubotn seg i huset sitt sammen med noen få væpnede kolleger. Mesteparten av de væpnede styrkene til Norges Kommunistiske Parti døde i den påfølgende skuddvekslingen (gunfight)".

Ville fantasier

Dette er en beskrivelse hentet ut av de villeste fantasier og det har en tilsynelatende kilde. Curtoise/Panné har utstyrt avsnittet med en henvisning til Torgrim Titlestads bok I Stalins skygge (1997), men uten noen sideangivelse. Selv om Titlestads sterke engasjement for å bringe Furubotns side av partikonflikten fram i lyset er vel kjent, også gjennom boka I Stalins skygge, så er det ikke dekning for noe slikt verken i dette eller andre av hans arbeider. Det finnes en rekke andre fagverk som også beskriver partioppgjøret i 1949, skrevet både før og etter Titlestads bok, men ingen er vist til av Curtoise/Panné. Så hvor har forfatterne dette fra? Det er ikke godt å si. Men det reiser selvfølgelig spørsmål om kildebruk i verket. Det spørs om norske historikere vil være særlig begeistret hvis utenlandske historikere følger Gjerdåkers anbefaling og bruker verket som standardverk for referanser når det gjelder nevnte norske forhold.

Kvalitetssikring

Gjerdåker skriver at boka viser at "den marxistisk-kommunistiske ideologien og utopien har ført til døden for nærare 100 millioner menneske". Skal vi ta en slik påstand på alvor, så bør vi kanskje trekke fra de som "døde" i den imaginære "skuddvekslinga" (the gunfight) i Norge i 1949? En kan jo spørre seg om det ligger like kvalitetssikra opplysninger bak reknestykkene i resten av boka?