Kampen for arbeidstida

Maren Rismyhr intervjua av akp.no

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Samordningsgruppa for sekstimersdagen ble invitert til årets sommerleir for å holde det nye lysbildeforedraget sitt: Kampen for arbeidstida. Gruppa har jobba fram foredraget på dugnad, og Samordningsgruppas medlem, Maren Rismyhr, kom med et helt ferskt produkt på årets leir.

akp.no: Hvorfor har Samordningsgruppa for sekstimersdagen lagd dette foredraget?

MR: Sjøl om gruppas mål er sekstimers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon, ser vi at normalarbeidsdagen nå er under angrep. Vi må stå rusta når Arbeidslivslovutvalget legger fram innstillinga si i desember. Her kan det komme forslag som angriper arbeidstidsbestemmelsene. Samtidig er det brei oppslutning i fagbevegelsen om arbeidstidsforkortelse. LO-lederen har signalisert at 35-timersuka står på dagsordenen. Det er bra, men en slik forkorting må ikke få undergrave normalarbeidsdagen.

akp.no: Likte leirdeltakerne det de fikk høre?

MR: Ja, de syntes det var interessant og lærerikt. Vi fikk ros for å ha gravd fram historisk kunnskap på området, om hvordan normalarbeidsdagen ble kjempa fram, kampen om åttetimersdagen, førtitimersuka og sju-og-en-halv-timersdagen, om hvor Stortinget aldri har vedtatt lover til arbeidsfolks beste før de har vært helt nødt. Mange humra over sitater som viser at makta argumenterer på samme måte i dag som på 1800-tallet. NHO, tidligere Norsk Arbeidsgiverforening, har stått i spissen for kampen mot normalarbeidsdagen fra første stund. Samtidig var det fint for oss i Samordningsgruppa å få prøve ut det ferske arbeidet vårt på leiren. Vi ba om kritiske tilbakemeldinger, og jeg fikk med meg flere gode råd, så nå er vi straks ferdige med en forbedra utgave.

akp.no: Så foredraget var ikke bare for årets sommerleirdeltakere?

MR: I Samordningsgruppa deltar folk fra fagbevegelsen og kvinnebevegelsen, og dette er målgruppa vår, ved siden av andre som måtte være interessert i arbeidstida. Vi i gruppa holder gjerne foredraget så langt vi rekker, men samtidig har vi bevisst lagd det slik at det skal kunne brukes av andre. En skal kunne ta manus i hånda og rett og slett holde foredraget. Vi har perm med manus og lysark til utlån, og det går an å få manus og powerpoint-utgave oversendt elektronisk.

akp.no: Hvor kan en henvende seg for å få bestille foredragsholder eller få tilsendt foredraget?

MR: Ta kontakt med Samordningsgruppa for sekstimersdagen c/o Fagforbundet Akershus, e-postadresse anne.bondevik@fagforbundet.no eller Kvinnefronten, kvinnefronten@online.no.


Fakta: