Lakseberget og de sultne

Jorun Gulbrandsen, leder i AKP

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Har du hørt om 30.000 tonn laks som skal fryses ned for at den ikke skal bli solgt? Kanskje den aldri kommer til å bli menneskemat?

Det er hva som skjer i Norge akkurat nå. Har du hørt om liknende fortellinger fra EU, der hele smørberg og kornlagre hives på bålet?

Det er ikke overproduksjon av mat. Folk har for lite mat. Det er overproduksjon i den forstand at det er mer mat enn folk kan kjøpe! Denne "relative overproduksjonen" er typisk for kapitalismen. Lakseberget som skal ødelegges, er et bevis på at markedet ikke fungerer som en måte å fordele mat på.

Slik skjer det:

Lakseoppdretterne konkurrerer om å produsere mest mulig fisk på kortest mulig tid for å tjene mest mulig penger. Det blir mer laks enn folk kan kjøpe. Fiskeoppdretterne setter ned prisen, men det hjelper lite. Det er fortsatt for mye fisk. Så kommer ideen: Vi hiver den. Men det høres umoralsk ut. Så de vil fryse den ned og finne på noe seinere. Nå er det snakk om å fryse ned 30.000 tonn laks. De håper at prisene skal stige igjen når det blir mindre laks å få kjøpt. Markedet fungerer, sier de. Ja, når utgangspunktet er som galest, blir resultatet originalest. Hvis markedet ikke kan fungere uten å ødelegge mat i en verden som sulter, er det galt å bruke markedet som fordelingsnøkkel. Det norske lakseberget er et miniatyreksempel på hele kapitalismen som system.

Kapitalismen eksisterer ikke for å fordele mat, klær og medisiner. Den eksisterer for å gjøre et lite mindretall stadig rikere på bekostning av det store flertallet.

Systemet er pill råttent! Er du imot kapitalismen, bli med i AKP! Bli med og finn ut hvordan systemet kan erstattes. Vårt mål er et klasseløst samfunn der penger ikke finnes, der enhver gir av seg sjøl til samfunnet og får det de trenger tilbake. Vi kaller det kommunismen etter ordet "kommune", fellesskap. Ingen har til nå sett et slikt samfunn. Har du lyst til å bli mer kjent med AKP? Lese mer? Diskutere? Ta kontakt! akp@akp.no