Send dem hjem!

Helga Pedersen intervjua av Johan Petter Andresen

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


I Afghanistan har Nato overtatt ansvaret for deler av okkupasjonsstyrkene, og i Irak øker den USA-leda koalisjonen sitt militære nærvær. Samtidig vokser motstanden mot okkupasjonene. akp.no har intervjua Helga Pedersen som er Palestina-aktivist og har besøkt Midtøsten mange ganger.

akp.no: Våpeninspektøren Hans Blix var mot USAs invasjon av Irak. I ettertid sier han at det likevel kan komme noe godt ut av okkupasjonen ettersom USA har fjerna diktatoren Saddam Hussein og kan hjelpe irakerne med å få et demokrati og utvikle folks levekår. Han krever ikke at USA og Vesten må trekke seg ut. Hva mener du om et slikt syn?

Helga Pedersen: Uansett om man er mot et lands styresett, blir det aldri rett å okkupere det og pådytte folk sitt eget styresett. De eneste som veit hvordan man kan styre Irak, er de som bor der. Jeg skjønner kravet om at USA må rydde opp når de har ødelagt slik de har gjort under sanksjonene fra 1991 og deretter invasjonen. Men USA vil aldri lage et reelt demokratisk styre i Irak. Det blir ikke frihet i Irak uten at irakerne får styre sjøl. Det eneste USA er ute etter er å øke sin kontroll over verden og tjene på olja. Hovedproblemet for Irak er USA og vestens okkupasjon. Det blir ikke bedre for folk om man erstatter Saddam Hussein med en amerikanskstøtta despot. Og ser vi på forholdene for folk nå etter noen måneders okkupasjon, så har de det verre både når det gjelder trygghet og i dagliglivet med mangel på strøm, vann osv. USA/Vesten prioriterer ikke folks velferd, men å sikre kontrollen over irakerne som yter motstand mot okkupantene.

akp.no: Men USA gikk i spissen for å fjerne Taliban-regimet i Afghanistan som støtta terrorangrepene på Twin Towers og Pentagon. Vesten har også vært med på å få til ei sentralregjering i Kabul?

Helga Pedersen: Dermed har USA/Vesten oppnådd det de vil. De har fått ei regjering som danser etter deres pipe og som hviler på deres bajonetter. Det er fremdeles krig i Afghanistan og det er ikke demokrati - regjeringa der er blitt pådytta dem. De ulike krigsherrene styrer nå sine lokale områder og kjemper om opiumsprofitten. Opiumsproduksjonen, som Taliban bekjempa, når nye produksjonsrekorder under USA/Natos okkupasjon, i stedet for at Afghanistan utvikler en bærekraftig sjølstendig økonomi. Afghanistans hovedproblem er de imperialistiske invasjonene. Først med Storbritannia, deretter Sovjet og nå USA/Nato.

akp.no: Nå har Nato fått økt ansvar i Afghanistan og det er norske soldater i både Afghanistan og Irak. Hva synes du om det?

Helga Pedersen: Det er ikke noe bedre med norske enn andre imperialistiske lands soldater. Vi er med på okkupasjonen. Myndighetene prøver å skjule dette med å si at man sender ned mineryddere, og later som om soldatene er der for å passe på vanlige folk. Vi må kreve at de trekkes ut. Dette betyr ikke at vi er mot at Norge skal hjelpe folkene i Afghanistan og Irak. Det ville være en annen situasjon hvis disse landa var sjølstendige og henvendte seg til Norge for hjelp. I dag må vi kreve at de ressursene som Norge bruker på militær intervensjon i stedet kanaliseres til humanitær hjelp gjennom for eksempel Røde Kors og de andre hjelpeorganisasjonene som allerede jobber der for å lette folks hverdag.

akp.no: Det er ulike motstandsorganisajsoner mot USA/Vesten både i Irak og Afghanistan. En østerriksk organisasjon samler inn penger til motstanden i Irak internasjonalt. Hva synes du om det?

Helga Pedersen: Det er veldig bra at man utvikler solidaritetsarbeid og støtter konkret. Men når det gjelder pengestøtte synes jeg AKP bør gjøre som vi alltid har gjort: Gi direkte til folk eller frigjøringsorganisasjoner som vi støtter - og la den økonomiske støtten være en del av det politiske solidaritetsarbeidet. Dersom det vokser fram organisasjoner i Irak eller Afghanistan som slåss for frigjøring på et grunnlag som vil gi folkene i disse landa makta til å bestemme si framtid, bør vi sjølsagt støtte disse også økonomisk, på samme måte som vi har støtta PLO eller prosjekter der PLO deltar i Palestina.

akp.no: Etter hvert som tapstallene stiger for USA, har kravet om å trekke troppene ut, økt i styrke. Kan vi øyne et håp om at motstanden som ytes i Irak og Afghanistan kan gi Bush problemer på hjemmebane?

Helga Pedersen: Det ville være bra om Bush og Blair ble fjerna. Det ville være en seier for krigsmotstanden. Men det hjelper nok ikke å bytte ut Bush med en annen president. Vi fjerner ikke systemet som skaper krigene og okkupasjonene med dem. Men det har stor betydning at den folkelige motstanden øker i USA og at vi i Norge kan samarbeide med den. Det internasjonale samarbeidet rundt demonstrasjonen i februar var veldig positivt. Det planlegges nå et internasjonalt samarbeid 25. oktober, der den amerikanske organisasjonen "Bring Them Home Now" er sentral. Denne markeringa bør den norske bevegelsen være med på. Jeg har satt av datoen i min sjuende sans.


Fakta: Okkupasjonsstyrkene

11. august overtok Nato det formelle ansvaret for "fredsstyrkene" (Isaf-styrkene) i Afghanistan som teller cirka 5.000 mann. Likevel fortsetter USA-koalisjonen å ha sine vel 12.000 soldater i landet. Disse er ikke underlagt Nato. De norske spesialtroppene er underlagt USAs styrker.

Opium står for en tredjedel av Afghanistans økonomi. Landet produserer 75 % av verdens opium. 90 % av inntektene fra opium- og heroinsalget går til kriminelle i Vesten.

I Irak har USA-koalisjonen over 200.000 soldater, derav knapt 150.000 amerikanske og ca. 20.000 briter. I alt er rundt 30 USA-vennlige land med. Norge er det eneste landet i Vest-Europa som har slutta seg til etter sjølve invasjonskrigen!

Bring Them Home Now er en organisasjon lagd i USA av tilbekevendte soldater og familier til soldater.

Les om markeringa 25. oktober her: