"Demokratene" samler rasister

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


På skolevalgene denne høsten kommer mange til å møte på partiet Demokratene, partiet til Vidar Kleppe. Berit og Eva ser nærmere på denne forsamlingen.

Demokratene har blitt et parti med betydelig større takhøyde for rasistiske ytringer, noe Frp (og andre partier) ikke lenger ser seg tjent med å tillate i så stort omfang. Kleppes parti har en ikke bekymret seg alt for mye over partimedlemmenes bakgrunn. Demokratenes listetopp i Oppegård, Oddbjørn Jonstad, ble kastet ut av Frp etter at hans utilslørte rasisme ble et problem for partiledelsen. Han er fortsatt leder for Norsk Folkeparti, et strandet partiprosjekt som var et forsøk på å bygge et fascistisk parti. Norsk Folkeparti slo seg etter hvert sammen med gruppa Nasjonalalliansen som stort sett bestod av tidligere Hvit Valgallianse. Jonstad ble leder etter denne sammenslåinga.

Sammenslåinga av de to gruppene ble en kortvarig affære og endte med at de splitta på grunn av personstridigheter mellom Jonstad og Kjell Tore Vogsland i Nasjonalalliansen. Jonstad sitter i dag i styret for Norsk Folkeparti, sammen med Jan Ødegård som har lang fartstid i det nazistiske miljøet, og som er dømt til 3 års fengsel for kriminelle forhold knytta til nazistmiljøet. Også Lajla Charlotte Moe sitter i styret i Norsk Folkeparti, og har markert seg ved å delta da den nazistiske sektlederen Tore Tvedt døpte sønnen hennes i Vigrid. Arne Nesset, som i 1981 ble arrestert og siktet for ammunisjonssmugling, og som var en av stifterne av Erik Blüchers Norsk Front, er aktiv i Norsk Folkeparti.

Sosialdemokratene

Demokratene skifta navn fra Sosialdemokratene i april 2002, og partiet var opprinnelig utbrytere fra Arbeiderpartiet. Bruddet med Arbeiderpartiet gikk blant annet på innvandringspolitikk. I Åsnes kommune i Hedmark har to AP-representanter nå gått ut og vil stille til valg for Demokratene. De tidligere AP-representantene kommer til å stille som leder og nestleder for Demokratene. De begrunner selv overgangen med at Arbeiderpartiet var i ferd med å gå litt vel "langt til venstre".

Da vi ringte Demokratene var de åpne på at det ikke var alle som stilte på listene deres som var like "kompetente", som de sa, og kanskje egentlig ikke egna seg i kommunestyret. Demokratenes sterkeste områder er på Sør- og Vestlandet, i fylkene Hordaland og Vest-Agder. Demokratene sier selv de kommer til å stille til skolevalg i de fleste fylkene hvor de stiller lister, men påpeker at det er ikke alle på listene deres "som er frimodig nok til å delta i skoledebatter". At Demokratene stiller i skolevalg med så klare bånd til åpne nazister betyr at en risikerer å møte svært tvilsomme folk til skoledebatt.