Vi vant - og vi fortsetter!

Ellen Røsjø intervjua av Jorun Gulbrandsen

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Ellen Røsjø er leder for foreninga Foreldre for en bedre SFO i Oslo. SFO står for skolefritidsordning. I Oslo oppdaga foreldrene at kommunen lot foreldrene betale for ting de ikke skulle betale for. Den 18. juni i år vedtok bystyret at foreldrene skulle få tilbake 34,8 millioner pluss renter. En stor og velfortjent seier for foreldrene. Men de venter på et like stort beløp som kommunen fortsatt holder tilbake.

- Gratulerer med kjemperesultat!

- Det har tatt 2 1⁄2 år. Noen av oss foreldre i SFO inviterte til møte i mars 2001, og representanter fra 14 skoler kom. Vi danna denne aksjonen fordi vi oppdaga at vi betalte for mye. Vi ville dessuten jobbe for gratis SFO så det kan bli et tilbud til alle barn. Ved utgangen av 2001 anslo vi at Oslo kommune skyldte foreldrene rundt 100 millioner kroner. For den enkelte kan det dreie seg om fra 1.000 til 10.000 kroner.

- Hvorfor vant dere?

- Det var avgjørende å nå ut til folk Vi hadde møter på forskjellige skoler og forsøkte å holde alle informert så godt vi kunne. Vi hadde eget nettsted fra starten og sendte e-post til Foreldrenes arbeidsutvalg på skolene (FAU) og andre nettverk. Mediene har vært flittig brukt i perioder. Vi sendte mange brev om saka - til Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus, Kommunal- og regionaldepartementet, Sivilombudsmannen og Forbrukerrådet. Derfor ble nok en gjennomgang av kommunerevisjonen etterlyst av flere enn oss. Da rapporten derfra ble offentlig, viste den seg å ha store mangler. Konklusjonen i januar 2002 var likevel:

"Måten regnskapet er ført på, har medført at man har blandet sammen foreldrenes andel av utgiftene med det som skal dekkes av stat og kommune."

Ekspertgruppe

- Hvordan kunne dere foreldre avsløre kommunens regnskap?

- Blant foreldre kan det faktisk være økonomer og statistikere på høyt nivå. Det forundra sjølsagt kommunen, de forsøkte å trekke det vi sa i tvil, men har måttet bite i gresset.

Vi lagde en "ekspertgruppe". Metoden koster nitid arbeid, om lover, økonomi og politikk, det fins ingen snarveier å gå. Vi forsto at vi sjøl måtte ha initiativet, ikke overlate det til politikerne/bystyregruppene som er nedsylta i mange saker. Det har kosta oss mye arbeid å få gjennomslag for noe som burde vært opplagt.

- Arbeid i forhold til bystyret?

- Vi hadde møter med opposisjonen i bystyret, informerte og fikk støtte. Vi hadde aldri vunnet det vi har, uten RV. Det handler ikke minst om at RV har formulert forslag som har gjort det mulig å forene dem som kunne forenes på de forskjellige tidspunktene, slik at det ble gjort flere gode vedtak i bystyret. Den 18. juni har vi fått bekrefta at RV er eneste parti som tar dette på alvor i lengden. For bystyret (alle andre enn RV og 4 uavhengige) vedtok å ignorere jurister og Forbrukerrådet og avslutte tilbakebetalingssaka.

Kampen fortsetter

- Gir dere dere med den halve seieren?

- Nei, vi fortsetter. Kommunen har stjålet penger fra foreldrene i 1999, 2000 og 2001. De skal ikke få slippe å betale tilbake halvparten bare fordi det er mye penger de har tatt! Jeg tror det var den store summen som fikk SV ved Kari Pahle i bystyret til å si at vi fikk være fornøyde nå. Jeg tror SVs bekymring ligger i kommunekassa mer enn hos foreldrene og barna i SFO.

Det positive er at mange foreldre i løpet av denne prosessen har mista en del illusjoner om flertallet av politikere og deres omsorg for barn og familiene deres. Det negative er at høye priser har ført til at mange barn er tatt ut av SFO av økonomiske grunner. Ofte kan det være slik at mange av de barna som trenger SFO mest, er de som har mista muligheten. Så vi må fortsette å slåss mot kommunens og statens politikk.Ellen Røsjø er fornøyd med seier i saka om skolefritidsordninga i Oslo.