Snu språket på hodet

av Ola Bog

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


jeg arbeider
jeg gir mitt arbeid
jeg er en arbeidsgiver

hvor ble det av mine henders verk?
spør
arbeidstakerne