Bli ei kvinne på tvers!

av Turid Kjernlie

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Kvinner på tvers feirer jubileum 20.-21. september 2003. Da går den 10. landsomfattende kvinnekonferansen av stabelen.

Kvinner på tvers er et initiativ som er tatt av mange fagforeninger og kvinneorganisasjoner, der kvinner på tvers av yrker, bransjer, geografi, fagforeninger og andre organisasjoner kan komme sammen og diskutere viktige ting i tida. Denne gangen er det slike ting som

Unni Hembre er leder av Norsk Sykepleierforbund i Oslo, og er en av initiativtakerne. Vi spør:

- Hvorfor skal unge jenter som ikke har mange tillitsverv, komme?

Unni Hembre er ikke sein med å svare:

- Vi har kontakt med studenter og nyansatte. Mitt inntrykk er at mange tror vi lever i et likestilt samfunn. Helt til noen stenger igjen ei dør for dem.

- Åpner de døra med Kvinner på tvers?

- Kanskje sjokket kunne bli litt mindre hvis de hadde vært litt forberedt. Litt forberedt på at velferdsstaten ikke fungerer så godt som de kanskje hadde trodd. Litt forberedt på at pensjonsrettigheter ikke bare er en sak for de gamle. Og at pensjonsrettigheter er avhengig av kjønn. Litt forberedt på hva som skjer med lønna.

Kvinner på tvers får de ikke minst vite hvordan de kan forholde seg til de nye erfaringene de får på jobb. Det er nyttig å treffe folk som har pløyd marka tidligere. Nå som det er tiårsjubileum, skal vi jo se litt tilbake på erfaringene. Dessuten knyttes kontakter, det er nyttig! Jeg oppfordrer virkelig unge jenter til å delta i september!

Fakta: Kvinner på tvers

Hvis du er medlem av ei forening, er det vanlig at den betaler for at du skal delta. Spør styret i organisasjonen din. Informasjon om konferansen får du her: oslo@sykepleierforbundet.no, tlf 22 04 33 04.

Stedet er Ingeniørenes hus i Oslo. Innsjekking kl 9, åpning kl 10 lørdag 20. september.