Norge ut av Afghanistan
- ingen soldater til Irak

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Regjeringa sender nå norske spesialstyrker til Irak. 150 kvinner og menn fra den nyuteksaminerte Telemarksbataljonen, spesialtrent for å settes inn i "out of area"-operasjoner verden rundt, skal bistå de britiske okkupasjonsstyrkene rundt Basra sør i Irak. Den første gruppa er allerede sendt avgårde når dette leses. Forhåpentligvis har de første protestaksjonene også funnet sted.

Vi ser motsetninger i regjeringa, slik vi så dem før og under invasjonen av Irak. Bondevik snakker om humanitær innsats, mens Høyres folk i forsvars- og utenriksdepartement slår kategorisk fast at dette sjølsagt dreier seg både om militær og humanitær innsats. - Hvorfor skal vi ellers sende våre spesialtropper, spør de.

Regjeringa hadde slikt hastverk med å sende soldatene, at de ikke brydde seg med å få formelle vedtak på plass før soldatene dro - ei heller avklare mandatet deres i forhold til britene som skal være "føringsoffiserene" deres der.

Det er tull og tøys å hevde at soldatene ikke vil være en del av okkupasjonsregimet. Norge tar med dette et langt skritt videre i å underlegge det norske militærvesenet behovene og oppdragene til storebror i Washington. Som uttalelsen fra sentralstyret i AKP peker på, må Bondevik-regjeringa også holdes ansvarlig for de tap som norske mannskaper nå sannsynligvis vil bli påført, både i Afghanistan og i Irak.

Vedtak i sentralstyret i AKP

Angrepet på to norske offiserer i Afghanistan aktualiserer Norges rolle som en del av USAs okkupasjonsregime i landet. Den USA-innsatte regjeringa har like lite legitimitet i Afghanistan som Quislings regime hadde i Norge i 1940. Den afghanske motstanden mot dette regimet og mot de amerikanske og norske okkupasjonstroppene er like legitim som den norske motstanden mot de tyske okkupasjonstroppene og deres handlangere var. Kravet til den norske regjeringa må forsterkes: "Få de norske soldatene hjem!"

AKP går mot at Norge sender styrker fra Telemarksbataljonen til Irak og oppfordrer til aktive protester mot dette. Slike styrker vil gjøre at Norge aktivt støtter den illegitime okkupasjonen. Slike styrker gjør det også lettere for USA å legitimere den faktiske okkupasjonen av Irak som de nå etablerer. Motstand mot okkupasjonen er både rettferdig og legitim og fortjener det norske folks støtte.