"Menneskene må sjøl bestemme seg
for å ta over styringa der de er"

Erling Folkvord intervjua av Jorun Gulbrandsen
Boktilbud her

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


I 14 år har Erling Folkvord representert RV i bystyret i Oslo. I høst står han igjen på 1. plass på lista til kommunevalget. Han satt på Stortinget fra 1993 til 1997. En revolusjonær, organisert i AKP og RV, som mener at kapitalismen må styrtes og ikke kan reformeres, - hvorfor bruker han all denne tida i bystyret? Er ikke kommunestyret, fylkestinget og Stortinget redskaper for å styre kapitalismen og narre folk til å tro at vi har et demokrati? Slike spørsmål stiller vi Erling Folkvord.

- Det kan bidra til at folk blir sterkere.

- ???

- Jeg skal forklare med et eksempel. Den 18. juni vedtok bystyret i Oslo å betale 34,8 millioner kroner tilbake til foreldre som hadde betalt for mye for barnas opphold i skolefritidsordninga Kommunen hadde stjålet pengene fra foreldrene. Etter forslag fra RV ble det også til slutt vedtatt å betale renter.

- Foreldrene sloss i 2 1/2 år?

- Ja, byrådet stritta hele tida imot. Rådhustoppene er klassebevisste folk med erfaring i å herske, de veit hvordan de skal avvise folk. Men foreldrene, anført av 3 kvinner, gav seg ikke. Det var foreldre som oppdaga tjuveriet. De kontakta Klassekampen som igjen kontakta RVs bystyregruppe. Foreldrene har gjort 90 % av jobben og vunnet en delseier som er enestående.

Foreldreaksjonen for SFO

- Ellen Røsjø i foreldreaksjonen er misfornøyd med SV. Men hun stemmer RV akkurat som deg ...

- SVs rolle i denne saka er til å lære av. Tidlig i 2001, da saka ble offentlig kjent for første gang, sa RV at pengene skulle tilbake til foreldrene. SVs Kari Pahle mente det fikk være nok om pengene ble brukt på SFO i framtida (se note). Da saka tok av, endra SV syn. Men på bystyremøtet 18. juni i år svikta SV igjen. Foreldrenes beregninger og en uttalelse fra Forbrukerrådet tyder på at de 34,8 millionene bare er om lag halvparten av hva foreldrene har betalt for mye. RV foreslo at de spørsmåla som fortsatt var uavklart, skulle utredes av byrådet og foreldrene i samarbeid. Et beskjedent, men rettferdig krav mente vi. Da tok Kari Pahle ordet og ga klar beskjed: "Jeg syns bystyret nå har utøvd et veldig godt politisk arbeid på tvers av partiene. Vi får det av og til til." Hun bagatelliserte foreldreaksjonens uinnfridde krav på titalls millioner ved å si "da står det ikke store og alvorlige sprik igjen". Byrådspartiene slapp å argumentere mot RVs forslag om å ta foreldrenes krav på alvor. SV hadde gjort jobben.

- Hva kan RV bruke et slikt system til?

- I Norge har vi viktige demokratiske rettigheter, men det må ikke forveksles med demokrati. I land som Tyrkia, Irak og Iran blir aktivister og røde politikere banka opp og skutt i bakgatene. Likevel utnytter de den lille muligheten de har for å jobbe legalt politisk, for at folk skal få forståelse for hvordan maktapparatet fungerer. Det er stor gradsforskjell mellom Tyrkia og Oslo rådhus. Men også de ser de kommunestyrer som et sted å slåss for folks interesser. For at folk skal bli sterkere og ta oppgjør med faenskapet.

Å gå i tåke

- Hvordan sterkere?

- Nå er det noen titalls eller hundretalls småbarnsforeldre som har gjort nye erfaringer. De har fått mer korrekte ideer om maktapparatet. Det er å bli sterkere. Går du i tåke på fjellet uten kart og kompass, kan du gå deg bort. De som har gjort egne erfaringer om hva folk som tidligere byråd Trine Skei Grande fra Venstre virkelig står for, kan unngå å gå seg vill i maktpolitikernes taletåke. De er ikke lenger henvist bare til hva partiene sier om seg sjøl. Å ha erfaring med hva partiene og makta gjør med dine krav, er forskjellen på om du går i tåka eller ikke. Noen tusen mennesker får snart en giro fra kommunen. De får en påminning: Det nytta å slåss. Kanskje noen også husker hva RV sa og gjorde for to og et halvt år sia, da vi sto aleine på tilbakebetalingskravet. Lærdommene om maktapparatet er viktigere en millionene. Og lærdommene hadde vært umulig uten både foreldreaksjonen og RVs bystyregruppe.

- Er det ulemper, farer, dårlige sider ved slikt arbeid?

- Uansett hvor redelig du vil være, kan du gå i papirfella - at du nøyer deg med å sette deg inn i den saksframstillinga du får fra Rådhuset. En dag fikk jeg 7,5 kilo papir. Et ark veier ca. 5 gram. Det blir 1.500 ark.

Du får et feil perspektiv viss du ikke legger vekk papirbunkene og heller snakker med folk som veit noe. De tjukke, brune konvoluttene fra Rådhuset er en hersketeknikk. Du trenger kanskje de 53 linjene som er fordelt på 6 saker. Du finner ikke dem ved å tenne lampa, hente mer kaffe og brette opp ermene. Men hør på dem som ringer til deg. Ring til andre. Da får du vite.

Parlamentariske farer

- Du er etter hvert blitt en høyt respektert politiker?

- En kan bli fascinert av å være en rød, liten pyntebusk i borgerskapets hage. Mange RV-politikere har opplevd at politikere fra andre partier skryter av oss. Både kommunen og i enda større grad Stortinget har en velutvikla evne til å suge opp opposisjonelle, slik at de blir lojale administratorer av kapitalismen. Men RV-ere holder seg bra. Det har å gjøre med at vi starta med ei grunnholdning som kan sammenfattes i parola "tjen folket": Vi skal leve som andre, være redskaper for undertrykte, vi skal levere møtegodtgjørelser og denslags til RVs organisasjon, vi er organisert. Dette preger de store og små miljøene i RV.

- Har erfaringene dine styrka eller svekka di revolusjonære innstilling?

- For drøyt 30 år sia gikk jeg på studiesirkel og endte opp med, under tvil, å mene at revolusjonen var nødvendig, at kapitalismen må nedkjempes før folk sjøl kan skape sosialisme og kommunisme. I dag er jeg ikke i tvil. Jeg har sett den åpne og skjulte makta i kommunestyret og på Stortinget, og noen små fliker av den virkelige makta.

- Kan et sosialistisk demokrati bruke kommunestyret slik det er?

- Nei. Maktmisbruken og skikken med å tråkke på folk sitter i veggene som synlige og usynlige strukturer. Sjefstjuven Trine Skei Grande (V), daværende skolebyråd, ga jo ordre til skoleetaten om at de ikke skulle bry seg om loven, men urettmessig ta penger fra foreldrene. Hun ble ikke straffa, men forfremma til stortingsrepresentant og er nå parlamentarisk leder for Venstre på Stortinget. Hun går fri. Tar vi sånn skikk og bruk med oss inn i sosialismen, ja da starter vi med bind for øya og armene knytta fast på ryggen. Ethvert maktapparat i en stat vil utvikle avstand til dem som er nederst, de som arbeider og skaper verdiene. Skal sosialismen kunne leve, må de som er nederst, ta tak i de øverste og dra dem ned, sette dem i arbeid, ta fra dem privilegier og la dem erfare og tenke over folks virkelige liv. Det trengs ei grunnleggende endring, ei fullstendig omsnuing. Herskerklassens, Røkke og co sitt maktapparat, er fleksibelt og inkluderende og kan ikke endres gradvis. Det må fjernes. Helt nye organisasjoner må lages. Men hvis en trur at en revolusjon løser ting over natta, tar en like mye feil. Riktignok må arbeiderklassen og folket overta maktposisjoner i ei omveltning. Men etterpå må de jobbe i lang, lang tid for å endre maktstrukturer og maktforhold. Hvis du vil ha grundig skolering i hvorfor revolusjon er nødvendig i Norge, så jobb i et kommunestyre! Jeg snakka med en kurder i Nord-Syria for noen år sia. Han var tilbake som organisator på grasrota etter 15 år. Han hadde et kort svar da jeg spurte ham hva som er viktigst: "Menneskene må sjøl bestemme seg for å ta over styringa der de er." Jeg ønsker at RVs kommunestyrearbeid skal være et bidrag til akkurat det.


Note

"Dersom foreldra har betalt formykje i 2000, må vi gå ut frå at desse pengane blir ført tilbake til SFO, slik at satsane for i år kan reduserast," sa Pahle til Klassekampen 7. mars 2001. [Tilbake]


Boktilbud!

Erling Folkvord: RØDT!

50 kroner

Har du iblant tenkt at det burde finnes ei bok som trekker fram viktige begivenheter og høydepunkter i historia til RV og AKP? Den finnes faktisk. I hvert fall langt på vei. Det er Erling Folkvords bok Rødt! som kom ut i 1998. RV-kontoret har noen bøker på lager, og er villig til å selge dem for 50 kroner stykket (pluss porto).

Det er et enestående tilbud. Boka er på over 300 sider. Den er skrevet i fortellinger og er lettlest. Folkvord har snakka med folk over hele landet. Du kan lese den tvers igjennom, men også bruke den som oppslagsbok. Kommende kommune- og fylkestingsrepresentanter vil fi nne mange nyttige erfaringer her!

Her er noen av de vel 30 kapitlene:

Bestill boka fra Rød Valgallianse, Osterhausgata 27, 0183 Oslo, tlf 22 98 90 50, e-post rv@rv.no