Karen Sunds fra Folkebevægelsen mod EU og DKP/ML:

Hvor går EU?

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Karen Sunds sitter i sentralstyret til Danmarks Kommunistiske Parti/Marxist-Leninisterne, og i den daglige ledelsen for Folkebevægelsen mod EU. Hun innledet på konferansen Revolusjon 10. mai. Dette er en kort sammenfatning av foredraget hennes gjort av redaksjonen.

Vi kjemper mot EUs planer om å bli en militær supermakt som skal svare til den økonomiske pondusen de har. Nå slår motsetningene mellom supermaktene USA og EU ut i lys lue. USA ser usårlig ut. De har en ekstrem militær styrke og politisk gjennomslagskraft. Men de har en akilleshæl, og det er økonomien. Samtidig spiller også USA sitt spill i Øst-Europa, blant annet med å få land inn i Nato før de blir EU-medlemmer, og ved å gi Polen en spesiell rolle i Irak.

Hvor står EU i dag? Irakkrisen blir av mange opplevd som en ekstrem ydmykelse, noe som skaper press for et militært EU. Det nye er at Tyskland har tatt en ny rolle, ved å svekke båndene til USA og gjenopprette den fransk-tyske aksen. Problemet for dem er Storbritannia. Løsningen er kanskje at Storbritannia igjen får noen rabatter.

Planene for utvidelsen og utviklinga av EU speiles i debatten om en grunnlov for EU i Konventet. Det er stort flertall for å skape en sterk utenriksminister og et sterkt utenriksdepartement i EU. Det blir lagt opp til flertallsavgjørelser i utenriksspørsmål, så ikke ett land skal kunne stoppe det hvis man for eksempel vil gå til krig. Det legges også opp til at en gruppe land kan gå foran i utvikling. Man lager også en artikkel om "en for alle - alle for en", hvis et land blir angrepet. Samtidig tas det en rekke initiativer på det militære området. Noen tror at når EU utvides mot øst, vil det sette en stopper for den politiske utviklinga av unionen. Jeg tror det er tvert i mot, at som motkraft til sentrifugalkreftene, vil maktinstrumentene overfor befolkningene bli styrket. ØMU fungerer som en sentrifugalkraft. Når landene ikke kan bruke valuta- og pengepolitikken for å motvirke økonomiske problemer, blir krisene dype. Og kan bare løses med lønnsdumping. Det i seg selv er jo en bombe under unionen.

De ti år hvor Øst-Europa har forberedt seg på EU, har vært en katastrofe. EU har vært på rovjakt og kjøpt opp alt som er av industri til spottpris. Så nedlegges bedriftene og konsernene har kontrollen. Hvordan går det så med EUs muligheter til å oppkreve felles skatt? Dette har vært diskutert i Konventet. Man legger opp til at en skattebeslutning kan fattes ved flertallsavgjørelse på et senere tidspunkt. Øst-Europa er blitt svært dårlig behandlet. De skal innføre alle våre lover. Så behandler man dem som b- og c-medlemmer. Det blir mer sosial og politisk uro. Når EU griper inn overfor velferdsordninger og pensjoner, blir det masse motstand. EU diskuterer nå skritt for å stå i mot dette, i forbindelse med Konventet.

I de kommende kampene mot Euro og ØMU, og mot utviklinga av EU til en forbundsstat, er jeg optimistisk.

Les mer: www.arbejderen.dk