Purple Rose-kampanjen

av Marit Kvamme, medlem av landsstyret i Kvinnefronten

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


På konferansen Revolusjon! hadde Hanne Helth fra Reden i København ei innleiing om "trafficking", prostitusjon og porno. Marit Kvamme introduserte Helth og skriver her om en verdensomspennende kampanje mot handel med kvinner og barn.

Ei lilla rose, purple rose, er ei kunstig rose, ei rose skapt for andres nytelse og profitt. Derfor har Gabriela valgt purple rose som symbol på sin kamp mot salg av filippinske kvinner og barn til sexindustrien.

Gabriela har siden 1984 vært en paraplyorganisasjon for 200 filippinske kvinne- og grasrotorganisasjoner. Gabriela arbeider for:

Gabriela har tatt navn etter Gabriela Silang, en kvinne som ledet et regionalt opprør mot spanske koloniherrer. Kamp mot utenlandsk dominans, militarisering, tvungen arbeidsmigrasjon, vold mot kvinner og prostitusjon er noen av mange saker Gabriela er opptatt av.

Sexhandel

Sexhandel i form av postordrebruder var blant de første sakene Gabriela engasjerte seg i. I 1985 avslørte organisasjonen et norsk ekteskapsbyrå, Philnor. Philnor var den største av de tre klubbene som drev handel med asiatiske kvinner. De leverte "små, vakre, trofaste, snille, blide" asiatiske kvinner til norske menn. En rekke protestaksjoner ble gjennomført, bl.a. sammen med Kvinnefronten. På Filippinene resulterte aksjonene i forbud mot slik annonsering.

I 1987 ga Lisa Mamac kjønnshandel med filippinske kvinner et ansikt. Lisa var lovet jobb som resepsjonist, men endte opp med å arbeide i ulike sexklubber i Nederland. Først etter tre år klarte hun å rømme, da politiet gjennomførte en razzia mot bordellet. Jan Schoeman, som hadde rekruttert kvinnene, ble til slutt anklaget for hvit slavehandel og måtte sone fengselstraff i Nederland. Men først hadde Lisa, Gabriela og nederlandske kvinnegrupper kjempet i mange år for å få hallikene dømt.

Norge

I Norge som i resten av verden kjempes samme kamp i dag. Som instrument har vi fått FN-protokoll av 2000 som Norge har undertegnet og er i ferd med å ratifisere. Denne definerer hvem som er ofre for trafficking, og hvilke hjelpetiltak landa skal sette inn for disse kvinnene. I tillegg har regjeringen laget en handlingsplan om det samme, og justisminister Dørum har holdt mange fine taler i inn- og utland.

Men hva skjer i praksis? Jentene som søker asyl eller opphold blir fortsatt nektet dette. De blir mistenkeliggjort. De blir fortsatt behandlet som ulovlige immigranter og som økonomiske flyktninger. De blir sendt tilbake og havner i klørne på menneskehandlerne igjen. Dette betyr enten bordell i hjemlandet eller i et annet europeisk land. Nå må vi kreve at norske myndigheter begynner å praktisere i hvert fall noe av det de lover i handlingsplan mot handel med kvinner og barn! Vi andre fortsetter å jobbe som Gabriela, og sammen med Gabriela for å få slutt på denne formen for vold mot kvinner som prostitusjon er.

"Purple Rose"-nåler koster 50 kroner, og kan bestilles hos Kvinnefronten i Stavanger ved Kari Kallhovd, tlf 51 56 23 96. Pengene går til Gabriela. Du kan også bestille rosene fra AKP.

Les mer: www.kvinnefronten.no