Råd til arbeiderkvinner nr 7:

Skape trygge arbeidsplasser?

av Hexa Alexa

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Dere vil skape trygge arbeidsplasser. Krev derfor så høy lønn som overhodet mulig. Arbeidskjøperne lurer dere og sier at det er omvendt. Men hvis du jobber på en fabrikk som lager klær, er det naturligvis best at alle andre har kjempelønninger. Da kan de kjøpe mange klær. Når andre jobber på en fabrikk som lager pc-er, er de naturligvis henrykt hvis du tjener så godt at du kan kjøpe mange pc-er. Dette skjønner alle normale, men det skjønner ikke kapitalister. Derfor, høye lønninger trygger arbeidsplassene. Moderasjon legger dem ned.

Når du er kvinne og jobber på en plass med mange andre kvinner, er du heldig stilt. Dere har et våpen mennene ikke har. Bruk det. Slik:

Når det skal være lønnsforhandlinger, send bare kvinner til forhandlingene. Send 40 stykker. Det gjør inntrykk. Alle vet at kvinner som er premenstruelle, er utilregnelige. De kan både skrike og drepe, kjøre villmann (villkvinne) som flygere og helle salt i bolledeigen. Press dere inn på møtet. Alle 40. Overse at direktøren flates litt ut borte ved veggen. Legg fram et lønnskrav på en 60-70 kroner mer i timen. Legg armene i kors. Enda et skritt fram. Se morderiske ut. Rop i kor: DET ER DAGEN FØR FOR ALLE OSS! Det vil ha stor virkning.

Hilsen Hexa Alexa