Ungdom mot krig!

Mari Røsjø, 14 år, Hersleb ungdomsskole i Oslo intervjua av Turid Kjernlie

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Mari og mange andre elever fikk medienes interesse da de gjennomførte en streik og en demonstrasjon mot USAs angrep på Irak. Litt over halve skolen deltok.

- Fortell!

På skolen var det mye prating om krigen. Der går det flere fra Irak og andre land i Midtøsten. Venninnene mine og jeg gikk rundt i friminuttene på mandag og snakka med alle om at vi kunne lage elevstreik mot krigen. Dagen etter var det streik klokka 10 med demonstrasjon til den amerikanske ambassaden. Jeg er med i Ungdom mot krig, så jeg gikk til dem mandag ettermiddag og fikk hjelp med polititillatelse. De andre lagde plakater.

- Var ikke elevene redde for å få ulovlig fravær?

- Jo, det var nok derfor ikke alle blei med. Det beste hadde vært om alle blei med, for hvis alle får ulovlig fravær, så er det ikke så ulovlig på en måte. Jeg tror de fleste lærerne var stolte av det vi gjorde. Men de kan jo ikke si alt de mener til oss.

Mari Røsjø

- Du er med i Rød Ungdom også?

- Ja, jeg meldte meg inn fordi denne verden ikke er bra for folk. Jeg vil gjøre noe med det. I Rød Ungdom er det mange kule folk. Jeg er med i et lag for ungdomsskoleelever. Vi lærer mye om samfunnet. Mange har gått opp en karakter i KrL og i Samfunnsfag. Men det er ikke derfor vi er med, sjølsagt! Vi har hatt om Palestina og Israel, kapitalisme og imperialisme, kommunisme, sosialisme, klasser, EU, EØS, skolen, Blitz, hva som skaper verdiene, Irak, jentepolitikk og porno. Og vi har hatt mange aksjoner.

- Hvor lenge har dere holdt på for å rekke at dette?

I et halvt år. Vi har møte en gang i uka.

- Må en være veldig flink for å bli med i Rød Ungdom?

Nei, jeg tror det er lett å bli med. Vi har fått 3 nye medlemmer bare i forrige uke. Det som kan være vanskelig, er at ukedagen ikke passer eller fordi noen foreldre er litt vrange.

- De vil at barna deres skal være objektive?

Ja, mange sier det. "Vær objektiv. Ikke ta parti." De sier det oftest når barnas syn ikke er helt likt deres eget.

- Men er det ikke bra å se en sak fra flere sider?

Jo. Jeg kan godt prøve å skjønne hva andre sier og sette meg inn i det. Men jeg trenger ikke mene det samme som dem. Jeg har min egen mening. Og når det gjelder å være objektiv og ikke ta parti, mener jeg at det ikke er likt! Det er ikke like partier. USA er en supermakt med supervåpen, Irak er et fattig land. Jeg tar parti - mot USA.

- Hva nå med Irak?

Jeg mener at fredsarbeidet må fortsette. Vi må kreve at USA trekker seg ut av Irak. Det er ikke deres land. Irak må få velge sine egne ledere. USA er ikke interessert i folka der. USA er interessert i olja. Skal USA styre verden må de ha makt i Midtøsten. Derfor må de ut derfra!

- Hvis du er interessert i å høre om antikrigsbevegelsen i USA, kan du høre på Dennis O’Neil 9. mai. Kommer du på konferansen i Oslo?

Klart jeg gjør!