Krigsforbrytelser

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


I tillegg til at USA har brutt Folkeretten ved å gå til angrepskrig mot Irak begår de også krigsforbrytelser. Genevekonvensjonene har regler for krigføring og for okkupasjon. USA bryter dem. Se Røde Kors sin hjemmeside, www.rodekors.no.

Det er ikke lov å angripe sivile. Sivilbefolkningen har krav på beskyttelse. USA har bombet kontinuerlig i tre uker. Også boligområder. Da for eksempel byen Najaf ble bombet fikk byens sjukehus inn 287 sivile døde og behandla 920 skadde. Hva er masseødeleggelsesvåpen, om ikke ett tonns bomber også er det? Sivile skytes i veisperrigner og i demonstrasjoner. Unicef snakker om at det i løpet av de tre første ukene av krigen kan være snakk om 20.000 døde barn som en følge av de forverrede forholdene. I tillegg kommer de drepte og skadde i bomberegnet. Nå kommer de som sprenges av klasebombene som ligger strødd. Sykehusene har mindre å rutte med enn noen gang. Okkupantmakta gjør ingenting.

Det er forbudt å bruke våpen, prosjektiler og materiell og krigføringsmetoder som forårsaker unødig skader eller unødvendige lidelser hos en fiende. USA bruker prosjektiler med utarmet uran som innebærer kreftfare. Ulovlig dum-dum-ammunisjon brukes mot mennesker. Klasebomber er brukt i store mengder. De udetonerte fungerer som miner på bakken.

Det er ikke lov å angripe anlegg som for eksempel demninger, kjemiske fabrikker eller kraftanlegg, fordi konsekvensene av slike angrep vil ramme sivile. USA har bomba i stykker anlegg for vann, strøm og kloakk i store deler av Irak.

Sivil eiendom skal beskyttes. Historiske monumenter, kunstverk, steder for gudsdyrkelse eller nasjonal kulturarv skal beskyttes. USA oppmuntra til plyndring - men beskytta oljedepartementet.

En okkupantmakt tar på seg ansvaret for det sivile samfunnets behov. USA får sterk kritikk for det av hjelpeorganisasjonene for sine forsømmelser.

Krav til den norske regjeringa

Regjeringa har gitt USA praktisk støtte hele tida, men har vært tvunget av den store krigsmotstanden i Norge til å si at de er i mot krigen.

Regjeringa oppfordres til å ta konsekvensene av sine egne ord. Stans all våpenbistand til okkupantene, blant annet den dum-dum-liknende MK211-ammunisjonen fra Nammo Raufoss! Norge må ikke ta imot USAs president som gjest i mai. I stedet må Bush arresteres og overlates til den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag.