Kvifor vart Irak invadert?

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Det kan vera vanskeleg å finna informasjon om historia til Irak, og om korleis imperialistane har undertrykt landet.

Det kan og vera vanskeleg å få eit heilskapleg bilete av korleis herskarane i USA tenkjer og korleis dei førebudde krigen mot Irak. Forskingsgruppa RUPE i India har skrive ei flott bok om desse spørsmåla: Krigen mot Irak - motivene bak. Røde Fane har nett gjeve ut ei norsk omsetjing av denne boka.

Utdraget nedanfor fortel deg noko av kva du kan lesa om i boka:

Irak 1921:

"Rysta av [det irakiske] opprøret mente britene det var klokt å sette opp en slags fasade. (Utenriksminister Curzon sa at i de arabisk territoriene vil Storbritannia ha en "arabisk fasade styrt og administrert under britisk rettledning og kontrollert av en innfødt muhammedaner og, i så stor grad som mulig, en arabisk stab. ... Det bør ikke være ei faktisk innlemming av de erobra territoriene under erobrerens direkte herredømme. Overtakelsen kan heller slørlegges av konstitusjonelle påfunn som protektorat, interessesfære, bufferstat eller liknende.") Den britiske høykommissæren proklamerte emir Feisal I, fra hasjemitt-familien i Mekka (som hadde blitt utvist fra det franske mandatet i Syria) som konge av Irak. Marionetten Feisal skreiv straks under en allianseavtale med Storbritannia, som stort sett kopierte reguleringene i mandatet. Dette førte til så sterke nasjonalistiske protester at kabinettet måtte gå av, og den britiske høykommissæren antok diktatorisk makt i flere år. Nasjonalistiske ledere blei utvist fra Irak i stor skala. (I denne perioden var heile regionen i opprør og anti-imperialistiske kamper oppstod også i Palestina og Syria.) Britene skisserte også en grunnlov for Irak som gav kongen kvasi-diktatorisk makt over parlamentet."

Høyrest dette kjend ut? Du får mange slike aha-opplevingar i denne boka! Boka kostar 75 kroner, fritt tilsendt, og kan tingast ved å senda ein epost til eness krøllalfa online.no, ringja 3318 0457 eller skriva til Røde Fane, postboks 124 Sentrum, 3251 Larvik.

Du kan lesa meir om boka her.