Barnesoldater

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Kan foreldrene besøke oss? Kan jeg bli kokk? Når kan jeg kjøre en stridsvogn? Hvilke soldater kan få bruke nattsynsbriller? Jeg har tannregulering, gjør det noe? Kan jeg verve meg hvis mor og far er imot det? Kan jeg drive med hester?

På British Armys hjemmeside er det listet opp 180 vanlige spørsmål fra ungdom. Det de lurer på, viser at de er - nettopp unge. FN-rapporten om barnesoldater (The Child Soldiers Global Report 2001) kritiserer Storbritannia for å være det eneste europeiske landet som rekrutterer ungdom til hæren fra de er 15 år og 9 måneder og som rutinemessig sender 17-åringer i krig. USA bruker også 17-åringer. Soldater under 18 år kalles av FN barnesoldater. Rapporten sier at de landene som har høyeste tilfeller av barnesoldater, er Sudan, Storbritannia og Israel.

I dag er det nærmere 7.000 barnesoldater i den britiske hæren. Ca 1.000 av dem er i Irak nå. Dette handler ikke om ungdom i Palestina eller i Irak som fører en rettferdig kamp og hiver stein mot okkupanter som USA eller Israel. Det handler om barnesoldater i en vervet hær i tjeneste for en angrepsmakt, sendt for å drepe.

"Barn forstår ikke"

Storbritannias regjering forsvarer innbitt bruken av barnesoldater. De har for få mer voksne rekrutter. I januar 1999 hadde 40% av alt militært personell blitt rekruttert i 16-17-årsalderen. FN-rapporten sier: "Både regjeringer og væpnede grupper bruker barn fordi de er lettere å lære å drepe uten frykt og lære blind lydighet." I følge International News Analysis Today sier major Jim Gray i Den britiske kongelige marine: "Barn forstår ikke noe av taktikk og ser ikke helhetsbildet ... (men) hvis de blir angrepet, slåss de som ville." De er vel redde også. Mediene har mange ganger fortalt om okkupantsoldater i Irak som skyter barn i veikanten, gamle som ikke hører oppfordringa om å stanse eller kvinner og barn i en bil.

Fattigfolks unger sendt for å drepe

Regjeringa i Storbritannia har aggressive kampanjer for å rekruttere soldater, og går også inn i barneskoler med budskapet. Særlig tar de for seg områder hvor utdanninga i befolkninga er lav, med høy arbeidsløshet og økende fattigdom. Hæren tilbyr penger og utdanning. Se www.child-soldiers.org.

Det er arbeiderklassens unger fra Storbritannia og USA som er blitt sendt av sted for å føre imperialistenes og krigsprofittørenes krig mot folket i Irak. Slik er det alltid. Arbeiderklassens ungdom sendes for å slakte hverandre.

Noen modige protesterer. Avisa The Guardian meldte 31. mars at tre britiske soldater ble sendt hjem fra Irak fordi de protesterte mot at sivile ble drept. Hvorfor er det taust om dem? Hva skjer med dem?

Et av ungdommens spørsmål til hæren er ironisk nok: "Hva er reisemulighetene?" Svar: "Gode. Hæren har for tida oppdrag i 56 land."