USA ut av Irak!

Regimeskifte i Washington

Arnljot Ask, internasjonal sekretær i AKP

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Ny-fascistene i Washington DC har langt på vei greid å få aksept for dette budskapet: Stoppes ikke Saddam nå vil han være en trussel mot verdensfreden - han er vår tids Hitler. Dette hørte vi også om Taliban-lederne og Milosevic.

Dette er å stille verden helt på hodet. Er det noen som i dag truer verdensfreden og har ambisjoner om "det fjerde rike", så er det George W. Bush og hans våpendragere rundt Det hvite hus - med skremmende følger for menneskerettigheter og rettssikkerhet. De står fram som vår tids fascister. Ikke som Hitler-kloninger, men tidsmessige anno 2003.

"Den største nasjonen og det fineste folket på jordens overflate," sier Bush. "Tyskland over alle og den ariske rasens overlegenhet," sa Hitler for 60-70 år siden.

"Prosjektet for det nye amerikanske århundret", etterfulgt av doktriner om retten til "forkjøpskriger" for å oppnå dette, heter det i dag fra Washington. Hitler og hans menn hadde vyer om et helt tusenårsrike og mente også at våpenmakt var legitimt for å utbre dette.

Grensene for overgrep mot sakesløse sivile tøyes og folkemord i frihetens navn legitimeres. 1,7 millioner irakere er døde som følge av sanksjonspolitikken etter 1991. Terskelen for bruk av masseødeleggelsesvåpen senkes. Rumsfeld har snakket frampå om bruk av mindre atombomber både i Afghanistan og nå i Irak. Ennå har vi bare sett begynnelsen på de myrderiene og forbrytelsene som framtida skjuler, om planene og strategiene til disse folka ikke blir stoppa.

Mer uro

Når USA nå tar jernhansken i bruk for å sikre sin dominans, vitner det om at politisk og økonomisk makt ikke strekker til.lenger. - Vi er travlere enn noensinne heter det også på Pentagons hjemmeside, som henviser til at antall "betydelige utrykninger" har økt betraktelig det siste tiåret. Etter 11. september 2001 har USA etablert baser i snart et dusin nye land.

Lederskapet i USA brukte 11. september for å få juniorpartnerne til å underordne seg. Det gikk greit i Afghanistan. Under fortsettelsen i Irak skrumpa støtta til supermakta kraftig. Ikke minst fordi folk verden over samla seg til protester og pressa sine regjeringer. Men også fordi USAs råkjør utfordrer interessene til land de konkurrerer med, som EU-stormaktene Tyskland og Frankrike, som Russland. Det siste året har motsetningene mellom imperialistmaktene nådd et nivå Brzezinski, strategen til den gamle USA-ledelsen, forespeila ville nås først en gang etter 2010. Det varsler mer død og fordervelse. Men også muligheter for de folkelige kreftene til å gjøre opprør, utnytte uenighetene og vinne mer terreng.

Stopp Bush

Folkene i verden greide ikke å stanse Irak-krigen. Men sjansene til å stoppe den neste kan være større. Trass i at overmotet til nyfascistene ikke er blitt mindre etter Irak. Fordi motsetningene innad i USA også skjerpes. Sjøl Bush måtte gå ut og stagge Rumsfeld forleden, da han ville gyve løs på Syria rett etter Bagdads fall. Dette mens borgerkrigen i Afghanistan tiltar i styrke og Irak allerede viser seg å kunne bli den steinen som USA har løftet - bare for å slippe den ned på sine egne føtter. Utfallet av den kampen om "freden" som den 12-årige Irak-krigen nå går inn i, vil ha mye å si for om Bush og hans nyfascister skal sitte i ledelsen for supermakta utover 2004.

Det er viktig å bevare den store bredden i fredsbevegelsen som ble oppnådd nå i vinter. I forhold til å få til et regimeskifte som frir oss fra dagens nyfascister i Washington er også Bondevik, Schröeder og Chirac fredsbevegelsens taktiske allierte. Men her hjemme er det stort sett bare Bondevik vi kan gjøre noe med. Fredsbevegelsen krevde at Norge ikke skulle delta i USA sin krig. Når det nå snakkes om at Norge kanskje skal sende tropper til Irak for å delta i USAs okkupasjonshær der, må vi også holde fast på at Norge heller ikke skal delta i USA sin okkupasjon av Irak. Og vi må være med på å styrke det internasjonale presset for å få USA ut av Irak. Bush er ikke velkommen som gjest til Norge i mai. Norge bør snarere bidra til å få han overlevert til en internasjonal krigsforbryerdomstol.