Vellykket landsmøte i RV

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Torstein Dahle er valgt til ny leder i RV. To kvinner ble de nye nestlederne - Marte Mjøs Persen fra Bergen og Sigrid Staurset fra Oslo. Landsmøtet vedtok nytt arbeidsprogram, ei plattform for kommunevalget og både handlingsplan for perioden og et strategidokument. I tillegg kom en rekke uttalelser. Se alle vedtak og uttalelser på www.rv.no.

Utdrag fra landsmøteuttalelsen om Blitz:

La Blitz bli!

Å ivareta et mangfold i byen er kommunens ansvar. Ungdomshuset Blitz har blitt drevet i 20 år, og vært et gratis kultur- og fritidstilbud. Nå prøver kommunen å overlate sitt ansvar til de rikes hender. Eiendomsspekulanter bryr seg ikke om prosjekter de ikke kan tjene penger på. På det profitthungrige private markedet taper ungdom, fattige, arbeidsløse, kulturen og mangfoldet. Blitz har sagt klart ifra om at et salg ikke vil bli godtatt og huset vil bli okkupert. RV støtter Blitz-miljøets kamp for å beholde Blitz-huset. Ja til et mangfoldig ungdomsmiljø! Nei til salg av Blitz-huset!