Sigrid Angen ny leder i Kvinnefronten

Kvinnefrontens nettsted

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Kvinnefronten har avholdt sitt 14. landsmøte i Oslo 21.-23. mars. "Sterkest inntrykk i løpet av helga gjorde nok Louise Eek, svensk journalist og tidligere prostituert," sier nyvalgt leder i Kvinnefronten, Sigrid Angen.

Eek fortalte en sterk historie med basis sitt eget liv, og trakk linjer fra egne og andres erfaringer som prostituerte til at hun nå er tilhenger av kriminalisering av horekunder. Eek la vekt på at det såkalte frie valget er en myte, og at de fleste prostituerte hun kjente, hadde en bakgrunn preget av overgrep - av psykisk eller fysisk art.

Ellers har Kvinnefronten blant annet diskutert pensjonsreformens virkninger for kvinner, og minoritetskvinners situasjon. Angen synes at organisasjonen har hatt et svært vellykket og hyggelig landsmøte med mange gode politiske diskusjoner, og at resultatet har blitt mye ny og bra politikk på ulike områder. Hun er spesielt fornøyd med at Kvinnefronten endelig har fått politikk om familien inn i handlingsprogrammet, og at organisasjonen har fått et nytt og oppdatert program om minoritetskvinners situasjon.

"Kampen mot kjernefamiliens ideologiske hegemoni er viktig, og det er viktig å sette fokuset på kampen for økonomisk sjølstendighet for kvinner," sier Angen. "Det er lett å tenke at vi er likestilte i Norge i dag - men det at kvinner tjener 60 % av det menn gjør, viser at det slett ikke er slik. Så lenge kvinner ikke er økonomisk sjølstendige, vil de være avhengige av andre for forsørgelse. I tillegg faller mye av husarbeidet fremdeles på kvinner, og siden kvinner tjener mindre enn menn, er det også "naturlig" at kvinnene reduserer arbeidstida for å bli hjemme med barn," slår Angen fast. "Og økonomisk sjølstendighet er grunnlaget for frigjøring for kvinner også på andre områder," avslutter hun.