Revolusjon!

Mot krig og fattigdom
Mot rasisme og kvinneundertrykking
Konferanse i Oslo 9.-11. mai

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Hvor og når?

Aulaen på Hellerud videregående skole (t-banen til Tveita, linje Ellingsrudåsen)

Fredag 9. mai kl. 18–21
Lørdag 10. mai kl. 10–21
Søndag 11. mai kl. 10–14

Pris

Voksne og andre med jobb: 300 kroner
Skoleelever og studenter: 200 kroner

Hva skjer i USA?

Hva er USAs virkelige mål med angrepet på Irak? 22. mars gikk 200.000 i antikrigsdemonstrasjon i New York. Hva skjer i fredsbevegelsen? Dennis O'Neil kommer fra USA. Han representerer organisasjonen Freedom Road Socialist Organisation, som deltar aktivt i antikrigsarbeidet i USA. Se www.freedomroad.org.

Hva skjer i EU?

Hvor langt er planene kommet for Europas forente stater? Klarer Tyskland og Frankrike å bygge opp en EU-hær? Hvordan bidrar Irak-krigen til å øke motsetningene innad i EU? Karen Sunds kommer fra Danmark. Hun er tidligere vararepresentant i Europaparlamentet. Hun er økonom og med i styret i Folkebevægelsen mot EU. Hun er også medlem av sentralstyret i DKP/ml. Se hva hun skriver: www.arbejderen.dk, søk på Karen Sunds.

Hva skjer på Filippinene?

Nok et sted der USA blander seg inn. Høsten 2002 undertegnet USAs utenriksminister Colin Powell en ny avtale i Manila som gir USA rett til å ha soldater i Filippinene i ubegrenset tid. Det er store bevegelser for demokrati, frigjøring fra USAs makt og for økonomisk framgang for folket. Presidenten på Filippinene stempler all opposisjon som terrorisme, og organisasjoner i landet står på USAs terrorliste. En representant for motstandskampen kommer på konferansen.

Nei til kvinnehandel og ja til prostitusjon?

Dette er regjeringenes logikk. Også den norske. Hva betyr den svenske loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester? Kan loven begrense rekruttering av prostituerte? Kan loven gjøre det vanskeligere for mannen som kjøper? Er det riktig å få den svenske loven til Norge? Innleder fra Sverige eller Danmark.

Revolusjon!

Eller kanskje kapitalismen kan ta slutt ved at de aller fleste stemmer på et sosialistisk revolusjonært parti? Det hadde vel vært det beste? Men er det mulig? Hvis en revolusjon er nødvendig, - hva er det med kapitalismen som tilsier det? Dette er den klassiske diskusjonen: "Revolusjon eller reform". Hvilke konsekvenser har ulike analyser av kapitalismen å si for hvordan et revolusjonært parti jobber? Innledere legger fram ulike syn.

Det blir flere programposter!

Pluss sang, opptreden og litt av hvert

Påmelding

akp@akp.no


Konferansen arrangeres i samarbeid med Folkeopplysningsforbundet