Råd til arbeiderkvinner nr 5:

Bli en "HU-bedrift"!

av Hexa Alexa

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Alle i arbeidslivet har hørt om IA-bedrifter. Det er bedrifter som har laget en avtale mellom arbeidere og eiere om et såkalt "inkluderende arbeidsliv", IA. "IA-bedrifter" - avtalen skal redusere sjukefraværet. Ettersom folk allerede er for mye på jobben når de er sjuke og har et for høyt sjukenærvær, er det lurt å si opp avtalen. Lag heller en HU-avtale. HU-avtalen går ut på å lage avtale om halv uke, HU, med Kjell Inge Røkke-modellen. Han skal ifølge nyhetene gå ned til tre dagers arbeidsuke. Han er lei jobbmaset og vil tilbringe resten av dagene sammen med familie og venner. Hexa Alexa tar det som en selvfølge at Røkke ikke vil gå ned i lønn, og han går dermed i spissen for fagbevegelsens krav om full lønnskompensasjon når det er snakk om arbeidstidsforkortelser.

Gjør slik:

Da er Røkke-modellen ivaretatt. Avtale inngås. Hvis bedriftsledelsen mukker, gjør følgende:

Det vil virke. Dere blir en "HU-bedrift".

Hilsen Hexa Alexa