Tre bløffer om EØS

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Bløff 1

Utenriksminister Bjørn Tore Godal (Arbeiderpartiet) 3. september 1992: "Regjeringens vurdering er at den regionale differensieringen av arbeidsgiveravgiften kan og skal opprettholdes." Efta-domstolen fastslo det motsatte i mai 1999.

Bløff 2

Arbeiderpartiets stortingsgruppe juli 1992: "Det er ingen tvil om at Norge vil kunne nekte import av produkter som be viselig er farlige for helse, sikkerhet og miljø." I januar 2001 blir EUs matsminkedirektiver norsk lov til tross for at stortingsproposisjonen fastslår at økt helsefare er sannsynlig.

Bløff 3

KrF og Ap i innstilling til Stortinget nr 248 (1991-92): "Disse medlemmer legger avgjørende vekt på at Regjeringen i proposisjonen slår fast at Vinmonopolet kan og vil bli opprettholdt innenfor EØS. Dette gjelder både for import og salg av vin og brennevin." I desember 1994 fastslår ESA at import-eneretten er i strid med EØS-avtalen.

(Det er mange flere bløffer. Kilde: Dag Seierstad: Ut av EØS? Nei til EUs årbok 2002.)

Hvem kan vi stole på?

Rein bløff eller elendig vurderingsevne? Ikke godt å si. Men spør heller om folka som stod bak EØS-avtalen er noe mer å stole på når de nå skal ha oss inn i EU.

EØS er ille, men EU-medlemskap er verre

Ei norsk regjering kan si nei til pålegg fra EØS. De vil ikke, men kan. Her er den store forskjellen på EU og EØS:

1) Vi har reservasjonsrett (veto) i EØS, dvs at vi kan si nei til EU-lover vi ikke liker. (I praksis bruker ikke regjeringa vetoretten. Kan hende er det fordi det da ville bli så tydeleg at inne i EU, der må vi bukke og skrape til alt som kommer.)

2) Vi kan melde oss ut av EØS. Sier vi takk og farvel, så gjelder den gamle handelsavtalen fra Efta-tida. Han bør nok oppdateres, men det er ikke noen grunn til å tru at ikke EU vil forhandle med olje-Norge. (Og WTO-reglene sier faktisk at EU ikke kan gi oss dårligere tollvilkår enn de gir andre land.)

3) Vi har rett til å tale sjølv i internasjonale forum utafor EU. Ofte opptrer EU som ei blokk, og oftere skal det bli. Enda om Norge gjerne logrer pent bak USA, så kan vi velge å bruke stemmen vår. Vi gjorde det under FN-toppmøtet i Johannesburg i fjor. Av i-landa var det først bare Norge og Sveits som var mot at miljøavtaler i framtida skulle underordnes WTO-reglene. Her gjorde sjølvstendigheta vår at vi kunne presse fram et bedre resultat.

Likevel: Si opp EØS-avtalen!

1) Den norske regjeringa kan si nei, men sier ja til alle EØS-pålegg.

2) Ja-sida skal inn i EU og påvirke. Men Norge bestemmer ikke i EU. Utafor EU og EØS har Norge 100% av stemmene. Innafor EU vil Norge ha to prosent.

3) EØS-avtalen fungerer som et redskap for å gjennomføre EU-politikk i Norge. Og som et redskap for at folk skal venne seg til direktiv utenfra.

Derfor: Ut av EØS!

Vil du vite mer?

Les Dag Seierstad: Ut av EØS? (Nei til EUs årbok 2002). Den er lettlest og oversiktlig - ei ordentlig må-bok for alle som vil gjøre seg klar for en ny EU-kamp. Bestill fra Nei til EU, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo.

GAD