Krigen var ventet ...

Utdrag fra Freds- og antikrigsprogram for AKP (1999)

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


USA - dominans og ustabilitet

Med sammenbruddet av Sovjetunionen og stormaktsalliansen som bygde på denne supermakta, gikk verden inn i en epoke med ustabilitet, ikke inn i en fredens epoke, som de triumferende propagandistene for kapitalismen slo om seg med i over stadig lykkerus etter den såkalte kommunismens fall. Den seirende supermakta, USA, forsøker å skape et verdensomspennende "Pax Americana" gjennom å fylle opp de maktpolitiske tomromma sammenbruddet etterlot seg. Dette gjør de ved hjelp av mer fordekte pressmidler overfor sine nye gryende rivaler, som den dominerende EU-makta Tyskland, Japan, Kina og endog det framtidige Russland, og gjennom utilslørt maktbruk overfor de folkene og nasjonene de utbytter og undertrykker åpent.

[...] Vi ser at USA også prøver å skyve fram sine posisjoner i Øst-Asia i forhold til de frontlinjene som ble etablert etter 2. verdenskrig, revolusjonen i Kina og Koreakrigen.[...] I den nå over åtte år lange krigen mot Irak har USA klart å tvinge fram oppslutning fra en samla verdensimperialisme for felles aggresjon overfor en nasjon og et helt folk i den tredje verden. Krigen brukes til å spre oppfatninga om at den store trusselen mot menneskeheten kommer fra usiviliserte despoter.

Så lenge USA klarer å beholde sin dominans, vil rivaliseringa mellom imperialistmaktene stå fram som et underordna trekk ved nåtidas kriger. Men utviklinga peker fram mot åpnere konfrontasjoner også de store imperialistmaktene imellom.

Det siste tiåret, fram til høsten 1998, kunne USA diktere FN og fikk følgelig FN med på å føre krigen mot Irak (som de fortsatt gjør gjennom sanksjonspolitikken). Vi er nå på vei inn i en ny fase, hvor stormakter som Russland og Kina, og av og til Frankrike, blokkerer USAs egenrådighet. USA vil da gå andre veier om nødvendig. [...] [Ofte] sammen med England, som vi ser i de jevnlige bombetoktene mot Irak. De går også aleine, som når Kongressen åpenlyst bevilger ca 100 millioner dollar i støtte til attentater og indre opprørsforsøk i Irak.

USA bryter internasjonale konvensjoner de har skrevet under. [...] At de nå setter FN til side, må ikke føre til at vi aksepterer - eller til og med aktivt fremmer - forslag om imperialistiske intervensjoner bare de fører FN-flagget.

Les heile freds- og antikrigsprogrammet her.


Aldri mer 1940

  • Hva betyr Norges allianse med USA?
  • Hva er planene for det norske forsvaret?
  • Hva betyr "out of area"?
  • Hva er det norske forsvarets fiendebilde?
  • Vil forsvaret ha en vernepliktshær eller en vervet hær?
  • Betyr omlegginga av forsvaret at Norge mister det?
  • Hva betyr Nato-medlemsskapet?

Les heftet Aldri mer 1940