Er SV til å stole på i EU-kampen?

av Solveig Aamdahl, sentralstyremedlem i AKP

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


På landsmøtet til SV holdt Kristin Halvorsen en tale der hun klart gikk imot norsk EU-medlemskap. Det er bra. Etter mange TV-intervjuer der hun har snakka om at SV også er EU-tilhengernes parti, var det mange som var usikre på om hun sjøl ville gå i det som kalles tenkeboksen. Det vil hun, etter det hun sa i talen sin, ikke gjøre.

Samtidig som hun sa at SV fortsatt vil være et nei-parti, sendte landsmøtet dessverre også ut andre signaler. Det at landsmøtet ikke vedtok kravet om at Norge må melde seg ut av EØS, kan få en til å få hakaslepp. De vedtok at EØS-avtalens betydning for Norge måtte utgreies grundig. Det gjorde de mens Dag Seierstad, EUs utreder, satt i salen. Han har gjentatte ganger vist oss hvilken negativ betydning EØS-avtalen har for Norge. Leser ikke SVs landsmøtedelegater Nei til EUs skriftserie?

Hvorfor ikke ut av EØS?

Når SV ikke kan vedta at Norge snarest må melde seg ut av EØS, kan det bare skyldes tre ting.

Når det i SV er så stor usikkerhet i forhold til EØS, kan det bety at partiet kan utvikle seg i feil retning i forhold til den kommende EU-kampen. Det er nå et flertall både i folket og blant dem som stemmer SV for norsk EU-medlemskap.

SV som stort parti

SV er i ferd med å bli et stort parti. Kan det være at de vil bli så redde for å miste stemmer at de vil snu i EU-saka? Det at EU er splitta i synet på krigen mot Irak kan få mange til å tru at EU vil være en progressiv motvekt til USA, og på den grunnlaget skifte fra ja til nei. Derfor er det viktig at partiene på venstresida klart sier ifra om at flertallet av EUs medlemsland støtter USA.

SV som regjeringsparti

SV ser seg sjøl som et regjeringsparti etter valget - om ikke før. Hvor viktig er det for SV å sitte i regjering sammen med EU-profeten Stoltenberg? Og er han villig til å legge Norges forhold til EU på hylla i fire år for å få regjeringsmakt? Spørsmåla om SVs framtidige linje i EU-spørsmålet er mange. Men det er viktig at vi slår fast hva Kristin Halvorsen faktisk sa. SV vil fortsette å være et nei-parti. I tida framover må vi klistre SV til denne uttalelsen og fortsette å diskutere synet på EØS-med dem. De må ikke få glemme at det å være et nei-parti kan bety at de ikke kan delta i ei ja-regjering.