Kvinnevold eller mannsvold?

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


"Utvalg skal kartlegge kvinnevold," sto det på trykk i forbindelse med at regjeringa har satt ned et utvalg som skal granske situasjonen for kvinner som utsettes for fysisk og psykisk vold. Dette utvalget omtales også som kvinnevoldsutvalget.

Når menn utøver vold mot kvinner, er da navnet på fenomenet kvinnevold?

I kvinnefotball er det kvinner som er aktørene, i kvinneyrkene er det kvinner som er arbeidsutøverne, med kvinnehelse forstår vi at det handler om helsen til kvinner, men med kvinnevold skal vi altså forstå menns vold! Vi har hatt mange tilslørende omskrivninger av menns vold mot kvinner. "Husbråk", "familievold" og "vold i parforhold" er begreper som unngår å vise hvem som utøver volden. Betegnelsen kvinnevold setter fokus på hvem som utsettes for volden, men ikke hvem som utøver den. Hvorfor er det så vanskelig å bruke betegnelser som viser at det er menn som er ansvarlig for volden?

Menns makt dreper

Vold mot kvinner blir i stor grad utøvd i hjemmet av ektefelle/samboer, og hvert år må over 4.000 kvinner og barn søke tilflukt på landets krisesentre i frykt for liv og helse. I den siste tida har vi kunnet lese om mange tilfeller der menn har drept koner og kjærester, og også fedre som har drept døtrene sine. Dette beskrives ofte som sjalusidrap (formildende) eller som æresdrap (forskjønnende).

Når menn dreper koner, kjærester og døtre handler det om menns makt over kvinnene i familien, at menn føler de eier familien sin. Ved å gå ut av ekteskapet eller gifte seg med en som far ikke godtar, utfordrer kvinnene denne makta. Det systemet av sosiale praksiser der menn dominerer, undertrykker og utbytter kvinner, kan ta forskjellige former i ulike kulturer, men innholdet er det samme - systematisk mannsdominans på samfunnsnivå. Å slåss mot menns vold mot kvinner må derfor innebære en kamp mot patriarkatet.

Bry dere!

I barnehage og skole møter gutter fortsatt mange positive tilbakemeldinger når de prøver å ordne opp i konflikter gjennom "å ta igjen". Foreldre, barnehage og skole må ta oppgaven med å vise gutter andre måter å løse konflikter på enn gjennom bruk av vold.

Til menn som ikke bruker vold mot kvinner: Bry dere med dem som gjør det!