Hilsen til Rød Valgallianse

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


AKP hilser landsmøtet til Rød Valgallianse som holdes fra 28. februar til 2. mars. Rød Valgallianse kan markere 30 revolusjonære år i folkets tjeneste. RV sine representanter har nylig vist hvordan det går an å bruke arbeidet i kommunestyrene som et redskap i kampen mot Bush sin krig mot Irak, og har slik vist nok et eksempel på å knytte sammen det parlamentariske og utenomparlamentariske arbeidet. Når dette skrives, står vi foran innspurten i arbeidet for å stille 150 lister til kommunevalget. Vi håper målet nås, og vil støtte opp under dette så godt vi kan.

Lykke til med arbeidet videre!

Hilsen Sentralstyret i AKP