Rød Ungdom gratulerer AKP!

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


I februar er det 30 år siden Arbeidernes kommunistparti (AKP) ble sentrum i en sterk, revolusjonær bevegelse som sto i opposisjon både til sosialdemokrati og "sovjetkommunisme". AKP har siden da støtta de kampene folk i 3. verden har ført mot imperialismen og tatt aktivt del i klassekampen i Norge.

AKP er for mange nordmenn et symbol på den radikale bølgen på 1970-tallet. På tross av en rekke hat- og bakvaskelseskampanjer fra borgerskapet, media og andre politiske motstandere, har tusenvis vært med i partiet. AKP ga folk en mulighet til å analysere verden og til å gjøre noe for å forandre den. Dette har betydd mye, uansett om mange har forlatt den revolusjonære bevegelsen seinere.

Vi syns AKPs utvikling av den revolusjonære feminismen er verdt å bemerke. Siden 80-tallet har AKP vært banebrytende blant kommunister på verdensbasis. Dette har hatt stor betydning for kvinner og venstresida i Norge.

Hverken AKP eller Rød Ungdom har en plettfri historie. Det har blitt begått en rekke feil, blant annet har man glorifisert de sosialistiske landene og vært dogmatisk i sitt forhold til "klassikerne". Vi mener likevel at AKP har grunn til å være stolt av sin innsats mot kapitalisme, kvinneundertrykking og imperialisme - for arbeiderklassen, revolusjon og kommunisme.

Det gleder oss at etter flere tilbakeslag på 80- og 90-tallet går medlemstallet i AKP fram, for første gang siden slutten av 70-tallet. Også på andre fronter har AKP styrka seg den siste tida. Derfor vil vi hilse partiet på 30-årsjubileet.