Oppløs familien!

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Familien er en økonomisk grunnenhet, en del av samfunnets økonomiske basis, ikke en frivillig valgt samlivsform. Kvinnefrigjøring forutsetter oppløsning av familien som økonomisk grunnenhet i samfunnet. Hvert individ skal ha likeverdig mulighet til økonomisk sjølstendighet, og hus- og omsorgsarbeid skal organiseres kollektivt. Dette vil, for første gang i historia, legge grunnlaget for reell frihet i valg av samlivsformer og for oppheving av undertrykking av lesbiske og homofile. Familien kan ikke oppløses før privateiendommen og lønnsarbeidet blir opphevet, men dette kan ikke skje uten at kvinnene spiller en aktiv rolle, både før, under og etter revolusjonen. Parolen under kapitalismen ble: Tøm familien for oppgaver, i motsetning til en tidligere parole: Styrk familien som revolusjonær kampenhet.

Dette skrev Siri Jensen, tidligere leder av AKP, i Klassekampen 19. februar. Nysgjerrig? Les resten!