Billigere mat og lavere skatt?

av Kjersti Jacobsen

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Ja-sida er i full sving. Her går vi tre vanlige ja-argument i møte.

"Viss vi blir med i EU, får vi lavere skatt!"

Nei: Det er en grunnleggende forskjell på velferdsordningene i Norge og de fleste EU-landa. I Norge er prinsippet at "alle betaler inn til alle". De som trenger det skal få tilskudd for å leve noenlunde anstendig, fra den potten som alle lønnstakere betaler inn til. (Kapitalistene kan stort sett slippe unna viss de vil.) I de fleste EU-landa er prinsippet at "hver betaler inn til seg sjøl", som en privat forsikring. De som ikke har råd til å betale forsikring, får bare et minste minimum fra fellespotten.

"Viss vi blir med i EU, får vi billigere mat!"

Nei: Norske forbrukere bruker ikke noen større andel av lønna si på mat enn det folk i EU gjør. De fleste yrkesgrupper i Norge tjener mer enn tilsvarende grupper i EU. Viss vi blir med i EU vil det bli frihandel også med fisk og landbruksprodukter. Det betyr at Norge ikke lenger kan legge toll og restriksjoner på import av billige matvarer. Bøndene i Norge tjener allerede mindre enn folk som har anna arbeid, og mange kommer til å måtte legge ned produksjonen viss de får enda lavere priser for jobben de gjør. Før markedsliberalismen slo igjennom, var det vanlig å støtte opp om et nasjonalt landbruk, for at folk i landet skal være sikra matforsyning i en eventuell krisesituasjon.

"Vi må inn i EU for å få solgt varene som vi produserer i Norge!"

Nei: EØS-avtalen sikrer Norge tollfri adgang til EU-markedet for alle produkter unntatt bearbeidet fisk og en del landbruksprodukter. Det gjorde frihandelsavtalen og så. Det var den avtalen som Norge hadde med EU før EØS ble innført i 1994. De samme rettighetene gjelder også andre veien. EU-landene sin eksport til Norge er mye større en Norge sin eksport til EU. Dessuten finnes det andre regler for internasjonal handel som forbyr land å innføre nye tollrestriksjoner. Vi trenger ikke verken EØS eller EU-medlemskap for å handle fritt med EU.