Bush sin krig mot kvinner

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Med Bush i spissen har USA erklært krig mot kvinners rett til abort og prevensjon verden over.

I eget land støtter Bush fullt opp om kampen for å fjerne kvinners rett til sjølbestemt abort. Det vedtas en flom av antiabortlover rundt om i del-statene: Lover som på ulike vis gjør det vanskelig å få abort, og som gir helsepersonell rett til å nekte å dele ut p-piller og dagen-derpå-piller (nødprevensjon). Bush & co mener avholdenhet er det beste prevensjonstiltaket for ungdom.

Også internasjonalt slår antiabortpolitikken hardt ut. Det første Bush gjorde som president var å vedta den såkalte Global Gag Rule: forbud mot å gi amerikansk uhjelp til organisasjoner som tilbyr eller informerer kvinner om abort. USA jobber også aktivt for å fjerne alle formuleringer som kan tolkes som støtte til abort i FNs handlingsprogram fra befolkningskonferansen i Kairo i 1994. I fjor trakk USA tilbake 34 millioner dollar som de hadde lovet til FNs befolkningsfond.