Takk for innsatsen, Jon!

av Asgeir Bell, nestleder i AKP

Til innhaldslista for akp.no nr 2, 2002 ||| Til AKP si heimeside

Aktuelle pekere:
Jons bøker ||| Anmeldelser i Aftenposten ||| Anmeldelser i Dagbladet |||
Klassekampen


Jon Michelet har slutta som redaktør i Klassekampen etter 5 års innsats for den revolusjonære dagspressa.

Jon tok over på et tidspunkt det var strid og store vanskeligheter med å drive Klassekampen videre. At han greidde å utvikle det beste i Klassekampens tradisjon på grunnlag av ei "ribba skute", står det stor respekt av - ikke minst fordi han personlig og ufrivillig måtte bære mye av det voldsomme presset mot avisas hovedeier, AKP.

Jon satte rødfargen inn i avishodet igjen, lot lederne signeres og åpna spaltene for mange nye røster. Trass i virkelige og uvirkelige fronter har vennene av avisa funnet tilbake til ny og felles dugnadsvilje for Klassekampen.

Vi ønsker Bjørgulv Braanen lykke til i jobben som redaktør!