Vi trenger en permanent innsynslov!

av Jorun Gulbrandsen, leder i AKP

Til innhaldslista for akp.no nr 2, 2002 ||| Til AKP si heimeside

Aktuelle pekere:
AKPs mappe-side ||| Heftet Alt vel etter Lund? ||| Organisasjonen mot politisk overvåking (OPO)
Last ned innsyns-skjema her (bokmål ||| nynorsk)


Staten har holdt seg med et politisk politi for å holde kontroll med all opposisjon. Ingen har dokumentert at de har slutta med det. Derfor: En permanent overvåking medfører et helt naturlig motkrav: en lov om permanent innsyn.

Forfølgelsen av medlemmer av NKP kjenner vi. Ingen har blitt behandla så grusomt som dem. Og forfølgelsen fortsatte. Ifølge Lundkommisjonen oppretta POT sak på noe sånt som 20.000 mennesker som en mente hadde en eller annen tilknytning til AKP. I virkeligheten var dette en storstilt kartlegging av nær sagt all sjølstendig politisk grunnplansaktivitet som ikke var styrt fra Youngstorget. Aksjoner mot økte barnehagepriser, antipornoaksjoner, streiker og lønnskamp; alt sammen var med på POTs arbeidslister. Mange har erfaringer som gjør dem helt overbevist om at de er holdt unna jobber og posisjoner.

Yrkesforbud?

Et eksempel på det er fra høsten 1996, et halvt år etter at Lund avslutta arbeidet sitt. Tone Beate Windingstad er automatiker og jobber nå som industrielektriker. Hun utdanna seg som voksen med toppkarakterer, og var utplassert på DeNoFa og Borregaard. Verkstedformannen på Borregaard ville ha henne som lærling, men hun fikk ikke plass. Hun gjorde alt hun kunne for å få jobb i Østfold der barna bodde, men negativt alle steder. Dette tok halvannet år. Så søkte hun muntlig, uten papirer, på ABB i Sarpsborg. Fikk jobb, begynte i august 1996. Sjefen fortalte nå i mars i år at etter at han hadde ansatt henne, fikk han en telefon. Fra Noen. Noen var veldig bekymra over at han hadde ansatt Windingstad på grunn av de politiske synspunktene hun har. Ja, hun er et ivrig medlem av AKP. Men det var ikke kjent i Østfold, for der var hun ny. Så opplysningene om henne kom et annet sted fra. Og noen tok velvilligst ansvaret for å spre dem videre til arbeidsgiveren, som i dette tilfellet var ålreit.

Dette eksemplet tyder på at det er noen som fortsetter med den praksisen med informasjon til sjefer som Lund beskriver flere tilfeller av. I Lundrapporten er det trekanten AP-POT-personalsjef. Tone Beate opplevde det samme som Lund beskriver, og er et direkte argument for en permanent innsynslov. For vi veit ikke hvem denne "noen" er.

En annen grunn er at det samiske folket har vært utsatt for overvåking fordi de er samer. Hele denne historia må granskes.

Søk om innsyn!

Vi trenger en innsynslov som ikke beskytter lovbryterne. Ethvert ark som ligger i mappa vår fra etter 1977, er et bevis på at POT har gjort noe ulovlig. De kriminelle kan nå kjøpe seg fri. Offeret for overvåking som er blitt trakassert, hindra i å få jobber, fått sitt privatliv spionert på i 30 år får 30.000 kroner som plaster, en overvåkingsavgift på 1.000 kroner året. Hvorfor stilles ikke de ulike justisministre og overvåkingssjefer for retten?

Det er ikke mulig å ta et oppgjør med bruken av politistatsmetoder i Norge uten å få sannheten fram i dagen. Den er til nå blitt holdt skjult.

Vi oppfordrer folk innstendig om å søke om mappa si. Det du ser gir kunnskap.