AKP-arkivet

Hans Petter Sjøli med program?

av Jorun Gulbrandsen, leder av AKP

Klassekampen 21. november 2005


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Hans Petter Sjøli har sett svensk TV og oppdaga studentgruppa "Rebellrörelsen". Den var aktiv i noen måneder i 1968 og dyrka Mao med alle typiske kjennetegn på ei religiøs sekt. Over nesten to sider i Klassekampen for 15. november forteller Sjøli om disse bisarre studentene. Jeg har noen kommentarer:

Rebellerna sprang ikke ut av en kommunistisk tradisjon. De sprang ut av det sosialdemokratiske Sverige, og var ett av mange uttrykk for den frustrasjonen mange unge studenter opplevde på den tida. I Norge fikk "rebellene" ingen gjenklang i det hele tatt, men ble tvert om avvist fra første dag, og det til tross for at det på den tida fantes en svært nær kontakt mellom den norske og svenske venstresida. Da vi unge, revolusjonære i Norge hørte om Rebellarna i Sverige, stod de for oss ikke som kommunister, men som fanatikere med et religiøst forhold til politikken. Vi lo oss skakke av dem. Det er ikke fint å le av religiøse, særlig ikke når de driver demoner ut av hverandre, enten demonen heter Satan eller Borgerlig Tanke.

Hvorfor synes Sjøli det er mulig å trekke noen generelle konklusjoner om kommunismens innerste vesen, ut fra den historiske parantesen "rebellene"? Siden Rebellrörelsen oppstod i Sverige, men ikke i Norge, kunne Sjøli like gjerne ha spurt seg om hva det er ved Sverige som gjør at noe sånt oppstod der.

Sjøli avslutter med det han sier er filmens spørsmål. Det er om Rebellrörelsen viste kommunismens aller innerste logikk, nemlig at den bærer på frøet til fundamentalisme og ødeleggelse. En person i filmen tror han kunne blitt nazist hvis han var ungdom på 1930-tallet. Ja, vi kan nok bli mye forskjellig under de rette forholda og tida. Men det er godt jobba å antyde at Rebellrörelsen viser at kommunisme og nazisme er bror og søster. I den virkelige verden, i den politiske kampen, er de jo motpoler.

Man kan innvende mot min kommentar at Sjøli bare har gjengitt en film. Ja, kanskje det? Eller er det sånn at Sjøli har på programmet å dra fram merkelige fenomener fra 30-40 år tilbake, sanne og usanne, for å sverte ml-bevegelsens historie og kommunister i dag?

Vi lever i ei tid hvor alt negativt kan sies eller antydes om kommunister og andre revolusjonære, uten at så mange protesterer mot det. For eksempel skriver Hans Petter Sjøli i boka Mao, min Mao, på side 108, at Pål Steigan i sin ungdom hadde "Hitlersveis". Hvorfor?


Mer: 1 ||| 2 ||| 3


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside