AKP-arkivet

Nei til overvåking av muslimer!

av Jorun Gulbrandsen

21. mars 2004


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Etter det terroristiske angrepet på togpassasjerene i Madrid, har Carl I Hagen vært raskt ute med å utnytte situasjonen til å spre mistenksomhet mot alle muslimer. Han mener "islamistene" i Norge må holdes under konstant overvåking.

Sjefen for overvåkinga (PST), Arnstein Øverkil, sier i følge Dagbladet at Norge er det landet i Europa hvor sikkerhetstjenesten har mest begrensa muligheter for å hente informasjon. Han mener at den norske politikken med å la personvern gå foran samfunnsvern må vurderes på nytt. Dette i følge Dagbladet 19. mars.

Vi tror ikke noen norske myndigheter vil vedta at alle muslimer skal overvåkes. Men den generelle hetsen og mistenksomheten som skapes overfor muslimer, er en kjærkommen gave til dem som vil ha mer penger til overvåkingstjenesten i Norge. Det er også kjærkomment for norske politikerne som ivrer for fortsatt norsk okkupasjon av Irak.

Muslimer over hele verden er utsatt for et heftig politisk og rasistisk angrep, som også er angrep på religionsfriheten. Angrepet er anført av Bush-administrasjonen som gjør alt de kan for at folk som ikke er muslimer, skal frykte muslimer mer enn noe annet. Når Bush & co okkuperer og bomber Irak og Afghanistan, har de stor nytte av at folk i ikke-muslimske land "forstår" angrepet. Vi i Norge skal tro at muslimene i disse landa er terrorister eller potensielle terrorister, ikke se på dem som mennesker som oss sjøl, og forstå hvorfor USA "må gjøre noe".

Dette er en kjent røvermanér. USA er på jakt etter olja i Midtøsten. Norge med Statoil i spissen er på samme jakt, og skal nå hjelpe (sier de ...) Irak med olja. Norge er på oljejakt ved Kaspihavet. Imperialisme er et ord som bl.a. beskriver hvordan rike lands selskaper skaper seg imperier ved å plyndre andre lands naturressurser over hele verden. I dag skapes frykt for muslimer som et glidemiddel for å gjøre plyndringa så friksjonsfri som mulig.

Det er den samme politikken som er røttene til rasismen. Englands, Spanias, Portugals, Norges og etter hvert Tysklands og USAs plyndringa av koloniene i Asia, Afrika og Latin-Amerika, var også avhengig av at plyndrernes befolkninger "forstod" at befolkningene i landene i sør ikke hadde den samme verdien og retten som de sjøl hadde.

Hvem er de største terroristene i verden i dag? 20.000 sivile irakere har mista livet i krigen. Anslagene over irakiske soldater drept under krigen varierer fra rundt 10.000 til 20-30.000.

Det mest dødelige for irakerne var sanksjonskrigen fra 1991 og fram til mars 2003. FN-overslaga her var på ca 1,7 millioner døde fram til høsten 2002. USA sender også sin egen ungdom i døden - 540 til nå. Israels terrorisme har drept nesten 3.000 palestinere og skada rundt ti ganger så mange de siste tre og et halvt åra. 5 millioner er flyktninger. George W. Bush vinner tittelen som "verdens største terrorist", men har sin marionett Ariel Sharon med i konkurransen.

George Bush er kristen. Ingen finner likevel på å si at alle kristne er terrorister. Sharon har jødisk tro. Ingen finner likevel på å si at alle jøder er terrorister. Men hvis noen muslimer utfører en terrorhandling, blir det laget et bildet av at dette er typisk for muslimer over hele verden.

Dette bildet tjener utelukkende krigerstater som USA og Israel - og den norske regjeringa.

For muslimer i Norge kan dette får alvorlige følger. Politiet trenger ikke nye instrukser for å overvåke muslimer. De skal sjøl vurdere trusselbildet og ta tiltak. Det er helt sikkert noen tusen muslimer som PST følger med på i dag. Noen mer enn andre, og de får sitt privatliv invadert ved telefonavlytting og rapportskriving. De får sine "mapper". Muslimer, eller dem arbeidsgiveren tror er det, kan få vansker med å få bestemte jobber. Det er sikkert et samarbeid mellom personalsjefen på viktige bedrifter og overvåkingstjenesten. Det har det vært hele tida når det gjelder å utestenge kommunister og radikale sosialdemokrater.

Forslaget som Carl I Hagen har kommet med, kan avfeies som latterlig fordi alle forstår at ikke alle muslimer kan overvåkes døgnet rundt, uansett hvor mange penger PST får. Hvis et menneske med sikkerhet skal hindres i å gjøre noe, må det innesperres. Men det er farlig å undervurdere betydninga av forslag av Hagens type. Regjeringa trenger en befolkning der store deler faktisk tror på det trusselbildet USA har behov for å lage.

Alle som mener menneskerettighetene også skal gjelde muslimene i Norge, oppfordres til å forsvare dem mot forsøket på å gjøre dem til potensielle terrorister. Sett heller lyskasteren på George W Bush og den norske regjeringa.


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside