AKP-arkivet

Om aksjetilbud på Klassekampen

av Jorun Gulbrandsen, leder i AKP

Artikkelen er en kommentar til et oppslag i Dagsavisen 19. januar 2006:
Se artikler her: 1 - 2 - 3

Artikkelen er sendt Dagsavisen


Meir om avisa Klassekampen | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Dagsavisens førstesideoppslag 19. januar 2006

"Forlagene Oktober og Pax har i all hemmelighet lagt inn et bud på tre millioner kroner for deler av avisen Klassekampen.
Men AKP-leder Jorun Gulbrandsen setter foten ned. - Vi er imot at store kapitalgrupper får innpass på eiersida, sier Gulbrandsen."
Forsidetekst i Dagsavisen 19. januar 2006

Dagsavisen omtaler torsdag 18. januar et tilbud fra Pax og Oktober om å kjøpe aksjer i Klassekampen. Jeg ønsker i den forbindelsen å presisere følgende:

Bjørn Smith-Simonsen i Pax tok initiativ til et møte med AKP tirsdag 10. januar på vegne av ham sjøl og Pax og Geir Berdahl og Oktober, hvor han skisserte et tilbud som handla om kjøp av aksjer i Klassekampen.

Vi oppfattet forslaget fra Bjørn Smith-Simonsen som et seriøst og vennligsinnet forslag, men vi kan ikke gå med på det. Forslaget var stilet til AKP, fordi det gikk ut på at man ville gjennomføre en såkalt rettet emisjon mot de to forlagene, og det ville ikke kunne gjøres uten at man fikk med seg de største eierne. Vi har hatt følgende vurderinger av forslaget:

- Tilbudet priser Klassekampen altfor lavt. Det innebærer å selge en viktig del av det som er skapt av aktivister gjennom en menneskealder på billigsalg.

- Tilbudet ville bety at forlagskapitalen, blant annet Aschehoug gjennom sitt datterselskap Oktober, ville få en betydelig posisjon i Klassekampen. AKP er imot å gi store kapitalgrupper innpass på eiersida i Klassekampen. Dette er ikke blitt mindre viktig etter at Egmont sannsynligvis tar kontrollen over Ny Tid.

- Tilbudet forutsetter en urimelig tilsidesettelse av småaksjonærene i Klassekampen, som vi ikke kan være med på.

- Det er heller ikke slik at den økonomiske situasjonen i Klassekampen tvinger selskapet til å gå inn på løsninger som man egentlig ikke ønsker.

Derfor takket vi nei.

Det som ikke er riktig i Dagsavisens intervju med meg, er at vi skulle være villige til å selge ut våre aksjer i Klassekampen. AKP ser på seg sjøl som en langsiktig minoritetseier i avisa, og vi ønsker å samarbeide med andre på venstresida om dette, gjerne med fagforeninger og andre folkelige organisasjoner.

Og selv om vi sa nei til forslaget fra Pax og Oktober, er vi sikre på at det må la seg gjøre å utvikle andre former for samarbeid mellom Klassekampen og de to forlagene. Forslaget setter også søkelyset på at Klassekampen må ha en langsiktig plan for å utvikle seg som selskap. Vi vil ta initiativet til å reise en slik diskusjon i styret. Initiativet bør ligge i Klassekampens styre og generalforsamling, og ikke hos eksterne grupper.

Meir om avisa Klassekampen | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside